האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרבי שליט"א מלך המשיח עם רמת הגולן

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 479 צפיות 0

החודש (טבת) לפני 35 שנה, בכ"ד טבת תשמ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח מחה נגד כת ליצנים חנפנים מחוג מסויים שהלכו לאו"ם ופירסמו הקלטה באידיש שתורגמה לאנגלית, כביכול בשם תורת ישראל, שעם ישראל מוכן ח"ו לוותר על רמת הגולן והגלות יכולה להימשך עוד 2000 שנה.

להעיר, שמאז הסכרם אוסלו, שסוריה רצתה גם היא ללכת להסכם "שלום", כל ראשי הממשלה בארץ (רבין, שרון, ברק, פרס, אולמרט, נתניהו) דיברו באופן "חשאי" שהתגלה אחר כך, עם הרוצחים הגדולים, אסד האב ואח"כ עם הבן על ירידה מהגולן ללא תנאי, והיתה מוכנות לתת לסוריה את כל רמת הגולן ולקבוע את הגבול בחצי הכינרת. עד כדי כך, למרות חוק הסיפוח של רמת הגולן! 

ימים ספורים לפני התחלת מלחמת האחים בסוריה, החלה סוריה לשלוח עשרות אלפי לא חמושים לחצות את הגבול ברמת הגולן כביכול ל"איחוד משפחות" עם הדרוזים במג'דל שאמס, ואחר כך, להציף את הארץ.

הממשלה לא ידעה מה לעשות כי אי אפשר לירות באלפי אנשים לא חמושים. הרבי שליט"א מלך המשיח הראה נס אדיר, ואחרי כמה ימים כאלה התחילה מלחמת האזרחים בסוריה שבה אסד הבן, "רופא השיניים האינטיליגנט שלמד בלונדון", מבצע רצח עם שיטתי בבני עמו.

שום ממשלה לא תושיענו רק הרבי שליט"א משיח צדקנו, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

 

תמליל התרגום: 

 ארץ ישראל ניתנה לכל יהודי עד סוף כל הדורות כלשון הכתוב פרשה זו, שזה באופן של מורשה. ולא סתם מורשה אלא מורשה שהקב"ה נשבע על זה, שהוא נותן זאת מורשה לעם ישראל מכיוון שהם בני אברהם יצחק ויעקב!

שירושה הרי אין לה הפסק, שכל זמן שיש יהודי קיים באיזה מקום שיהי', ובאיזה זמן שיהי' במצבו הפרטי או הכללי בעולם, אז שייכת אליו ארץ ישראל, כך כתוב בפ' זו פ' וארא, באופן של מורשה.

1.

מזה מובן, שאף אחד לא יכול לקחת בעל הבתיות, אפילו בדיבור, על אחכו"כ לעשות עניין של מעשה, על אחכו"כ לא להתגרות באומות, ולגלות רח"ל שיש מחשבה כזו אצל יהודים, שהרי הקב"ה נתן את הארץ בירושה באופן של מורשה, שהוא נתן לבנ"י את כל א"י לגבולותיה, וכשמשיח יגיע אז עוד 'כי ירחיב הוי' את גבולך', עוד יותר גבולות רחבים, אז הצורה הכי חריפה של התגרות באומות, היא שמגלים בדיבור, שיכול להיות להיות קס"ד, מחשבה כזו אצל יהודי, שלגוי יכולה להיות שייכות ובעל הבתיות על חתיכה, ולא חשוב באיזה גודל החתיכה, שעל בעלמא בארץ מורשה, שהקב"ה עצמו נתן בשבועה, לכל אחד ואחת מישראל

2.

ואם צריך להשמר מלהתגרות באומות, שלא לדבר אתם שהם יקחו חלקים מהארץ, אפילו חלק קטן ככל שיהיה, על אחת כמה וכמה, כשיהודים נמצאים במצור ובשביה, ומסביב יש שבעים זאבים, רח"ל אל תגידו בגת, שיכול להיות אפילו מחשבה, שלגוי יש איזה בעלות שהיא על ארץ ישראל לגבולותיה!

3.

ואם צריך להשמר שלא להתגרות באומות, על אחת כמה וכמה, לא להוציא זאת בדיבור, ובמעמד עשרה מישראל, שיש איזשהי אפשרות שהגוי צודק, וצריך לשמוע בקולו ולעשות כפי שהוא אומר ולתת לו שעל מארץ ירושה, ארץ מורשה, בשבועת הקב"ה!

4.

והכלל של אל תגידו בגת הוא עניין פשוט ומובן, לכל אחד ואחד שמתבונן וחושב על זה. על אחכו"כ שרח"ל הי' בזה המשך, שכבר הדפיסו את זה באנגלית, והביאו את זה לאו"מ, ושם מסרו את זה בשם אומרו, שלא היתה מעולם התגרות באומות גדולה מזו, לומר לגויים ולחזק אותם בתביעה, שמכיון שיש יהודי שיש לו כזו קס"ד, ואומרים זאת על יסוד של עדי שקר, איך שלא יסבירו את זה, כל הסברה שלא תהיה בזה להם, לגוים, לגמרי לא נוגעת!

יש סרט קליטה – טייפ שהקליטו בשעת מעשה, וכבר הגיע הטייפ לשונאי ישראל רח"ל, וכאמור כבר תורגם ונדפס בשפה אנגלית, שזה יהיה מובן, ובשפה הראשונה של האו"מ, ומסתמא תורגם כבר לעוד שפות!

ושמעו את הסרט קליטה, והם לא יכולים לשקר ולשנות בזה, ובפרט ש"אכלתי ואוכל עוד", זה לא הפעם הראשונה שמדברים באופן כזה, ובמעמד עשרה, שזה עניין של פרהסיא, עאכו"כ שבכמה וכמה, וכמה עשיריות, והלוואי שיה' שכבר ישתקו מזה.

יוצאים העידי שקר שלו, החנפנים, ומחפשים תירוצים והסברות, ומשנים לא כך אמרתי, כך אמרתי, וכשיש את הסרט קליטה, מה יש להגיד כך אמרתי?!

5.

והם קושרים את זה עם אל תתגרה באומות!. הרי אל תפתח פה לשטן, ואחרי שזה כבר קרה בפועל, ותרגמו והפיצו זאת, והלוואי שכבר יסתיים הסבב של הפצת הדברים, מכיוון שלא ינום ולא ישן שומר ישראל, שישמור עלינו מאותם יהודים שמתנהגים באופן של "תגידו בגת", ואותם שמתגרים באומות, משסים גוים שיהי' להם תוקף והגויים מביאים ראיה שישנו יהודי שמחזיק וחושב כמותם, ומסכים אתם, ומביאים את הראיות שלהם מהסרט קליטה,

ואלה שרוצים להגן על כבודו, שלכל הפחות יהי' להם שכל, ומכיוון שאי אפשר להכחיש את זה, כי הרי יש רישום על טייפ, ולפחות שיפסיקו לדבר על זה!

6.

אז הולכים ומסתובבים ומפרסמים, וביניהם עדת החנפנים, שהולכים ומתפארים בזה, שמעו מה שהיהודי אמר! אפילו אם יהודי רק שומע זאת, אז גם כן רח"ל. על אחכו"כ כאמור, שצריך להזהר מ"אל תפתח פה", מכיוון שזה כבר בכתב ובדפוס, והלוואי שההפצה והפירסום של זה כבר זה יסתיים! שיהפך ה"עת צרה", ויהיה "וממנה יושע", כיתרון האור מן החושך, וכיתרון החכמה מן הסכלות!

וכאמור, אם צריך להשמר מ"תתגרה באומות", זה לא ע"י שמכופפים את הראש לפניהם! ומביאים משל, בימי הביניים, שהכריחו יהודים לרקוד לפני הגוי , אז הוא רקד וכינו את זה בשם "מה יפית". ואת זה הם מביאים כדוגמה, שכך צריכים יהודים להתנהג, וכאמור שזה מתפרסם, וכבר התפרסם בין אינם יהודים, ואין פוצה פה ומצפצף!

וכאמור, השתדלו לפרסם הדבר, ואח"כ אמרו באופן של שקר, ומראים את הטייפ, שאצל הגויים אצלם לא נוגע העניינים. ולהם יש את הטייפ שתרגמו אותו לאנגלית.

לכאורה, אין צועקים על העבר, אז מה יש ליהודי עכשיו לצעוק על זה, אז אדם נורמאלי, כשרואה שעושים דבר המבהיל, שמערער את הביטחון של כל עם ישראל, בכל מקום שהוא, אז אם הוא רק אדם נורמאלי, שנוגע לו עם ישראל, אז הוא יעשה חשבון אם זה מתאים לו לצעוק, או לא מתאים, ואם הוא צריך לצעוק או לא, כי אם הוא הולך בדרך אמיתית, אז הוא חייב לצעוק עם כל האמת. ויש לו כח והוא מתפאר שהוא בעל מוחין גדול לסבול את הכאב, אבל ברגע שחותכים לו, לא עליכם, באצבע הקטנה שברגל השמאלי, הוא מזדעזע ונותן צעקה, וכששואלים אותו האם זה יעזור שהוא צועק, הוא אומר וודאי שלא!, אז למה אתה צועק? - כשכואב, צועקים!

7.

שזהו גם הקשר לפ' שבוע זה ובהדגשה, שלפני מתן תורה יהודים קודם העשר מכות, אפילו במכת בכורות, היתה הטענה [של המלאכים] שהללו עובדי [ע"ז] והללו עובדי [ע"ז]. [ולמה לגאול את ישראל]. וכבר אז הקב"ה אמר [למלאכים] שהוא עשה שבועה, לתת את הארץ שהוא הבטיח, לאברהם יצחק ויעקב! ולתת זאת כמורשה, ירושה לכל בניהם ובנותיהם עד סוף כל העולם! שהבנים גם נוחלים בארץ, ואדרבה, יש פרשה שלימה בתורה איך בנות צלפחד קיבלו חלק בארץ, וחלק בכורה! וכמו שהגמרא מאריכה בבבא בתרא ובכמה מקומות. וזוהי ההוראה של פ' וארא, וכמדובר לעיל פרשה שלפני זה, שכולה מדברת בעניני גלות. החל מפ' ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מתחילה מיהודים שבאו למצרים זה היה ראש לכל הגלויות, וכל המלכויות נקראו על שם מצרים, על שם שהם מצירים לישראל, והפרשה נגמרת עוד לפני המכה הראשונה בפרעה, ואז מתחילה פ' וארא,

וכבר שם נאמר בפ' שמות, שהיו יהודים, שלא רצו לצאת ממצרים! הם צעקו שהם רוצים גלות! אומרים להם "ביד חזקה יגרשם מארצו"!. גוים יגרשו את היהודים מהגלות!

8.

וזה לא יעזור לו ליהודי שאומר שגלות זה דבר טוב, ואפשר להיות בגלות, ויכול להיות רח"ל, לא היתה כמוה בישראל, להגיד שעוד אלפיים שנה בלי רמת הגולן! אף יהודי לא אמר זאת עד עתה, אף אינו יהודי לא אמר כך עד עתה, שהגלות יכולה רח"ל להמשך עוד אלפיים שנה, הי' לא תהי'!

מתפללים כל יום ולישועתך קיווינו כל היום, ולמרות זאת הוא נעמד ואומר שני אלפים שנה – בלי רמת הגולן! והראיה שלו – האלפיים שנה שהיינו בגלות! בלי רמת הגולן. וכאמור שזה תורגם והודפס ופורסם באום!

נוסף לעניין העיקרי, יש כלל בתורה בכמה מקומות, "ששיתא אלפי שני הוה עלמא", התורה אומרת כך ולא במקום אחד אלא בהרבה מקומות, שהעולם יעמוד ששת אלפי שנים, אח"כ יבוא [אלף שנים של] יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. בשטרות שכותבים עפ"י תורה, אם זה כתובה וכיו"ב, כותבים שהיום זה חמשת אלפים, שבע מאות, וארבעים ושתים [לבריאת העולם], אומרת תורה דברים ברורים, שיבוא זמן שהעולם יגיע ל"חד חרוב", שנשארו קצת מאות שנים, ואז יסתיימו השיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויתחיל היום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים!

אומר יהודי ברבים, שיכול להיות שהעולם יעמוד עוד שני אלפים שנה! אפילו במצב של גאולה! על אחת כמה וכמה לומר אלפיים שנה ללא רמת הגולן! לפני כן כבר פסק הרמב"ם מיד הם נגאלים! ותהי' ארץ ישראל לגבולותיה באופן של מורשה בגלוי! נחלת עולם לעם עולם, ונשארו קצת מאות שנים עד סוף אלף השישי, ואחרי זה יש אופן יותר נעלה בעולם, בזמן שהעולם נקרא "חד חרוב", בדוגמת שבת לגבי ימות החול, שבימות החול יש "הנהג בהם מנהג דרך ארץ", ל"ט עובדין דחול, ביום השבת, יום השביעי בשבוע, אז כל מלאכתך עשויה, יש רק את לימוד התורה וקיום מצוותיה, ובלשון הגמ' ברורה, שצדיקים מה עושה להם הקב"ה, עושה להם כנפיים, ופורחים על גבי המים! כמו הפירוש בזה המובא במפרשי הש"ס.

ורואים "שמצוה גוררת מצוה", כל הדברים ביחד. לכל לראש אומרת תורה שיתא אלפי שני הוי עלמא, אז אומרים שיהי' נוסף לזה רק אלף שנה. תורה אומרת בלשון הרמב"ם אומר ש"הבטיחה תורה", שישראל בסוף גלותן עושים תשובה, ומיד הם נגאלים!

9.

וכל יהודי מתפלל, וגם הוא עצמו מתפלל בכל יום ואומר כעבד לפני האדון לקב"ה, לישועתך קיווינו כל היום! באותו יום הוא התפלל לקב"ה ואמר עוד אני מאמין! אחכה לו בכל יום שיבוא! ולא הפשט כמו שהשקרנים רוצים לפרש, שאחכה לו – הפירוש שאחכה לו בכל יום, אבל לא "שיבוא", זה יכול להיות משהו בסביבת עוד אלפיים שנה, אל תפתח פה לשטן, זה לא הפירוש של "אחכה לו"! אחכה לו, כל אחד מבין בפירוש המקראות הכוונה שמחכים לדבר שהנה הנה הוא מגיע! ולכן אחכה לו בכל יום שיבוא, הפירוש באחכה לו הכוונה שיבוא בכל יום.

וכאמור, אנשי כנסת הגדולה הכניסו בתפילה שיגידו "את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח", ו"לישועתך קיווינו כל היום", ואומרים זאת שלוש פעמים בכל יום חול, ואפילו בשבת שלאחרי זה, שאז אין כ"כ את הבלבול של צער הגלות, ולמרות זאת אומרים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ובהדגשה ב"עינינו"!

כל יהודי בעינים הגשמיות שלו בעצמו יראה את ביאת המשיח! וכל הענינים שרוצים רח"ל לעכב זאת, ע"י שלא לומדים תורה, לא מהדרים בקיום המצוות, ולא נותנים לדבר על ביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש, שאומרים זאת כאמור ב"אני מאמין", וב"את צמח דוד עבדך" שהוא עצמו אמר, שזה לא יעכב את ביאת משיח צדקנו!

כי רבות מחשבות בלב איש, ועצת הוי' היא תקום!

ואפילו אם נאספים ביחד ואומרים כך במעמד עשרה מישראל, אז אין שליח לדבר עבירה, זה היפך התורה, ועבירה יכול לעשות רק לעצמו כיחיד וכפרט, אומרים עליו עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו קל!

הקב"ה אתנו, עם כל יהודי, ועם כל היהודים, ואפילו עם אותם יהודים! מכיוון ש"ביד חזקה יגרשם מארצו", גויים יגרשו אותם מהגלות! והם יוכרחו להתנהג עפ"י התורה והמצוווה, ועוד יותר, לעשות זאת מאהבה, ומתוך שמחה וטוב לבב, מכיוון שיש את ההבטחה, ש"אתם תלוקטו לאחד אחד", הקב"ה יבוא ויכריח לעשות תשובה! ויערה עליו רוח טהרה ממרום! והרי כולנו נודה, ומה שעבר עבר, מתוך סיבות שונות ומשונות וכו', אבל דבר אלוקינו יקום, ועמנו קל, שהוא שומר ישראל, ומושיע ישראל, כמו שנמצאים "בקרב הארץ", והוא "גואל ישראל", ובשעתא חדא וברגעא חדא, מכיוון שכך הבטיחה תורה, שנגאלים מיד, שהדגשה מיוחדה בזה,

10.

וכמו שהוזכר קודם שבקביעות שנה זו בפ' וארא מיד בתחילתה, אחרי שבסיום פ' שמות, ששם כתוב ביד חזקה יגרשם מארצו,

יש יהודים שרח"ל כל כך חדורים עם עניני מצרים והגלות, שצריך לגרשם מארצו, מהגלות.

ומיד מתחילה התורה בפ' שמות שידעו, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, מתחילה הפרשה משלושת האבות שהם הם המרכבה, שאברהם זקן ויושב בישיבה, יצחק זקן ויושב בישיבה, יעקב זקן ויושב בישיבה, ובמה הם מתפארים האבות, שהם הם המרכבה, כשבאה הוראה מהקב"ה אז הם רק המרכבה, כשצריך להביא את דבר הוי' למקום מסוים, לאדם מסוים, אז רואים את המרכבה שהקב"ה נוסע על ידה, ועל ידה מוסר הקב"ה את דבר אלוקינו, וכך זה מגיע לאותו יהודי ולאותו מקום. ובזה מתבטאת גדולתם.

 

וכהתחלת הפרשה, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב. ובהמשך נאמר, "ושמי הוי' לא נודעתי להם", וכעת הולך משה רבינו לומר ליהודים "אני הוי'", שכעת יתגלה אלוקות, באופן של שם הוי', וכמו שמפרשים זאת בפשטות, שהפירוש הפשוט של שם הוי', המילה שהיא מלשון הי' הוה ויהיה שנמצאים באותה מילה, שזה מראה שזו כזו מציאות שעבר, הוה ועתיד זה בבת אחת!

שזה למעלה מן הזמן, ולא הפירוש רח"ל שעזב את הארץ, וגוים וגוישקייט הם בעלהבתים, אלא שהוא הקב"ה נמצא בקרב הארץ! הוא נמצא בזמן ומקום! הוא שנמצא בזמן ומקום, הוא היה הווה ויהיה כאחד!

ולכן, מיד אחרי "אני הוי'", הסיבה למה הקב"ה מציג את עצמו כאן בצורה כזו, של "אני הוי", כי מיד בהמשך הפסוק נאמר למשה אמור לבני ישראל אני הוי', ולכן, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים! והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטוי' ובשפטים גדולים! ולקחתי אתכם לי לעם, ואני אהי' לכם לאלוקים, ואח"ז בא והבאתי אתכם אל ארץ, שהקב"ה נתן מורשה, לאברהם יצחק ויעקב ולזרעם אחריהם, עד סוף כל הדורות,

11.

מפני חטאינו גלינו מארצנו בגשמיות,

וכלשון נשיא דורנו, לא ברצוננו הלכנו לגלות, ולא ברצוננו נצא מהגלות, הקב"ה יעשה את זה, אתם תלוקטו לאחד אחד, אומר הקב"ה שהוא בעצמו, וכפי שרש"י מביא זאת בפשוטו של מקרא, שהקב"ה יקח כל יהודי לחוד בידיו, ויוציא אותו מארצו ממצרים, ויביא אותו לארץ טובה ורחבה, ארץ אשר תמיד עיני הוי' אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית שנה, ויביא אותו בפשטות, ובגשמיות, ובנערינו בזקננו, בבנינו בבנותינו!ויביא אותו כמו שהולכים באור פני מלך חיים, שילכו בחיות, ובבריאות, ובשמחה, ובשלימות, ובריקוד ושירה ובשמחה, מכיוון שהולכים ביחד עם יהדות ויחד עם הקב"ה, ביחד עם משיח צדקנו, יחד עם "הקיצו ורננו שוכני עפר" והם בראשנו, וכאמור בלשון הרמב'ם "מיד הם נגאלים", שאז יה' "אמת מארץ תצמח"!

12.

משם יוצאים דברים אמיתייים שהם עפ"י תורת אמת, ולא צריך לחפש ולמצוא שקרנים, שעומד אצלם על השולחן הטייפ, והם אומרים שלא כך הוא התכוון, לא הבנת, כי הוא דיבר באידיש, ומה בכלל צריך להסביר זאת ליהודי?! לך לגוים באו"ם ושם תסביר את זה! ושם תגיד להם שלא כך הוא אמר.

ואם לא, אז תגיד ישר, שהיתה פה שגגה, מזיד, או אונס מה שלא יהיה, אבל לא רח"ל להמשיך להחזיק, אלפיים שנה שעוד יעמוד העולם! עוד אלפיים שנה רח"ל יהיו יהודים ללא רמת הגולן! יהודים לא יכולים להיות בגלות! יהודים וגלות הרי זה היפך\

אלו שני ענינים שסותרים אחד את השני. כמו שהדין בחושן משפט. שטרי קודם לשטרו. בא גוי ואומר שיש לו שטר על יהודים, שיש לו שטר על אדמה יהודית, אומר הקב"ה בתורתו: ששטרי קודם לשטרו\

מתי הקב"ה נתן את השטר – מתוך בעלותו על הארץ שבחר בה, נתן אותה לעם שבחר בו. כך כתוב במכילתא.

וכאמור אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אומרת על זה תורה "אוי"\ צריך לבכות ולצעוק על זה\ שגלו מעל שולחן אביהם\ והמדרש מביא על זה, שמפני חטאינו גלינו מארצנו\

אלא שיש הבטחה מהקב"ה שלא נצטרך לחכות מאות שנים, ולא אפילו עשרות שנים, אלא בידכם הדבר תלוי, מכיוון שכלו כל הקיצים\ ובשעה שיהודי עושה תשובה, ועושה תשובה עם אמת, אז אמר הרמב"ם הבטיחה תורה, שמיד הם נגאלים\

אין מה לחכות עשרות שנים ולא שנים, מכיוון שבשעתא חדא וברגעא חדא עושה יהודי תשובה, ויהודי שני תשובה, ויהודי שלישי עושה תשובה, ולא מתחשב בזה מה יאמרו הבריות, ואיך שלא יפרשו את התנהגותו, מה זה משנה, הרי כך אומר הקב"ה\ לא משנה מה יאמרו הבריות\

והקב"ה אמר את מליו באופן ברור: בתורה אור, באופן מאיר, אמר דבר ברור ששיתא אלפי שני הוה עלמא, הוא אמר דבר ברור, ויהודים אומרים לישועתך קיווינו כל היום, שיהודי יתחנן כאשר הוא עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, ואצל כל יהודי זה אמת לאמיתו\

אומרים לקב"ה ומתחננים ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, לישועתך קיווינו כל היום! אחכה לו בכל יום שיבוא\

13.

ומזה באים להוראה בפ' וארא, במיוחד שקשור עם יום סגולה, [הכוונה ליום שבו נאמרה השיחה כ"ד טבת יום הסתלקות אדמו"ר הזקן], שכל עמלו אשר עמל בו, מתגלה ופועל ישועות בקרב הארץ, ולכאורה מה אפשר לפעול בזה אחרי שכבר הוקלט על טייפ באופן כזה? וכפי שהגמ' אומרת על גדולי ישראל אמוראים, דבר שאמרתי לפניכם, טעות היא בידי!

ועל זה עונים תשובה: לישועתך, ישועה שבאה מהקב"ה יכולה לפעול ופועלת מבלי להתחשב בחנפנים, ושקרנים, ומדברי לשון הרע, וליצנים, שכאמור שכתוב בתורה אינם רואים פני השכינה\

אצלם זה לא פלא הם הרי אינם רואים אלוקות, במילא יכולים להיות כל ארבעת הדברים...

אבל יערה עליו רוח ממרום, ועל זה משה רבינו אמר, דבר שאמרתי לפניכם זה היה בגלל מה שקצף משה, בגלל שהיה דבר בלתי רצוי, והדין בשו"ע שאסור להשתוות למשה רבינו. ויש על זה עונש בגלוי. אבל משה רבינו אמר והראה לנו את הדרך בזה, שזו הדרך שתורה ציוה לנו משה\

שמאיזה סיבה שתהי' שקרה דבר היפך תורת אמת, כאמור לעיל שהעולם יעמוד עוד אלפיים שנה, או שיכול לעמוד עוד אלפיים שנה,

- העולם עומד מכיוון שבעשרה מאמרות נברא העולם\

והקב"ה אמר ששיתא אלפי שני הוי עלמא, בדוגמת ימי בראשית, ששת ימים וכנגדם שתא אלפי שני הוה עלמא\

על עאכו"כ שאומרים שהגלות יכולה להמשך כל כך ריבוי זמן.

ואין להאריך בדבר המצער, רואים רק את החושך כפול ומכופל, של הגלות, דבר שאמרו בגלוי, ויודעים מלכלחילה שאמרו זאת בימות החול, ויודעים מלכתחילה שיש כמה וכמה שיש אצלהם טייפים, ויודעים לכתחילה שיש בעולם אומות העולם, ויודעים לכתחילה שאל תתגרה באומות, מכיוון שהלכה היא שעשו שונא לישראל, ואל תגידו בגת!,

 

- וכאמור, כבר היה פעם בעבר שפרסמו את זה, והם עצמם פרסמו זאת

עם תנאי שמותר לשקר מפני דרכי שלום, הגמרא מדייקת מפני דרכי שלום!

אבל בשעה שמנצלים זאת להפיץ שנאת ישראל! ומנצלים זאת לשקר\ מביאים מחלוקת בין אב לבנו, בין אח לאחיו, ומנצלים את העניין של מותר לשקר מפני דרכי שלום, מנצלים זאת רח"ל על שנאת ישראל\

וגם על זה נאמר עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום. עושים אסיפות איך להפיץ את שנאת ישראל .

14.

וכמו שכתוב בגמרא דמלתא דמתאמרי גבי תלתא, דבר שנאמר בפני שלושה, אין בזה לשון הרע\ כי כבר כולם יודעים מזה\

ואח"כ עוד קושרים את זה עוד עם החפץ חיים\

והרי זה עניין של שומו שמיים\

ישנם תלמידים שלו שהם בחיים חיותם\ בעלמא דין\ - חיים בעולם הזה

החפץ חיים כתב כמה ספרים, וביניהם ספרו שנתפשט ביותר, המשנה ברורה, והוא ביקש שיקראו לו ע"ש ספרו לא המשנה ברורה, אלא על ספרו החפץ חיים. והוא כותב זאת בהקדמה מדוע קרא לספרו בשם חפץ חיים. היות ומדובר בו על שמירת הלשון\ כמה יהודי צריך להשמר בדיבורו\ מי האיש החפץ חיים, וכמו שהפסוק ממשיך, שומר לשונו וכו' ואין צורך לחזור על זה. והוא סופר שם כמה מצוות עשה וכמה מצוות לא תעשה עוברים אם לא שומרים על שמירת הלשון\

עאכו"כ אל תפתח פה לשטן, להגיד שעוד אלפיים שנה בגלות\ ועוד עניין יותר חמור, להגיד רח"ל שמה שקרה בארופה בשנות השואה, מקשרים את זה שיהודים רח"ל היו אשמים בזה, וגם את זה תרגמו לאנגלית\

ועוד יותר: הרי יש פה קיבוץ יהודים באמריקה, שיש פה כמה מליונים יהודים כן ירבו, שכל יהודי הוא עולם מלא, ויש ישיבות, ובתי כנסיות, ובתי מדרשות, ועובדי הוי', ולומדי תורתו לקיים מצוות בהידור, אומרים ברבים אל תפתח פה לשטן, שידעו, בדיוק כמו שהיה, בעניין שהיה בשואה באירופה, אז לא בטוחים, אז על שונאי ישראל רח"ל לא בטוח שלא יחזור על עצמו, היל"ת\ אפילו מחשבה כזו אין אצל שונאי ישראל וכל הדיבורים בבת אחת\

15.

וקושרים זאת עם החפץ חיים\ ומסתובבים תלמידים של החפץ חיים שיודעים מזה, וחלק מהם היו נוכחים כאשר זה נאמר, ואין פוצה פה ומצפצף\ ואל תפתח פה לשטן הרי זה גמ' מפורשת\ לא צריך לחפש את זה במקומות מוסתרים, זה מובא בפוסקים כדין. ובפרט שהחפץ חיים כאמור, קושר זאת כאמור עם כמה וכמה מצוות עשה, ועם כמה וכמה מצוות לא תעשה.

וכשאומרים שצריך לתת כבוד לתורה, זהו כבוד התורה\ לא להגיד שהתורה אומרת ההיפך מ"אל תפתח פה"

<![if !supportLists]>-        <![endif]>לא לומר שהתורה אומרת שהגלות יכולה להמשך עוד אלפיים שנה רח"ל!

<![if !supportLists]>-        <![endif]>לא לתת להגיד שמה שהתורה אומרת שיתא אלפי שני הוי עלמא זה דברים בטלים ומבוטלים\ וכיוצא בזה "דברי חכמים בנחת נשמעים"...

וזהו הכבוד האמיתי שלו, ולא להסתובב לפרסם דברי שקר, ולהראות זאת לגוים באו"ם\, ולומר שזה מה שהוא אמר, זהו כבודו\

- אם רוצים באמת את כבודו, ולקשר זאת עם תורת אמת, אין דרך אחרת מאשר דרך האמת\

שהיא היפך משנאת ישראל, היפך משקר, היפך מחנופה, היפך מלשון הרע, עם כל המצוות עשה ומצוות ל"ת, כמו שהח"ח מציין בפרטיות, בתחילת ספרו מי האיש החפץ חיים וכו'.

16עע

ושוחד כזה עוזר עד גבול מסויים. אבל לא מוצאים מספיק דברים עם מה לשחד את כל הגוים שיושבים באום, שהם ירקדו אחרי אותם חנפנים אותם שקרנים אותם מוציאי לשון הרע ואותם הליצנים.

16.

את הגוים זה לא יספק אפילו אם יתנו רח'ל את ירושלים העתיקה!

שהטענה של כביכול אל תתגרה באומות, אם צריך מפרשים זאת, שבגלל זה צריך לתת להם את השטחים שיש לנו כבר, הרי זה הולך לכל לראשונה, דבר ראשון, לפי אותה שיטה היל"ת, שצריך לתת להם את ירושלים העתיקה! עם הכותל המערבי\ עם הבתי מדרשות ובתי כנסיות שאמנם שם. כי אם הגוים תובעים, בתוקף לעיניים את רמת הגולן, אז הם דורשים ביתר שאת וביתר עז, החל מאלה שחתמו איתם רח"ל את חוזה קמפ דייויד, צרה שלא היתה ליעקב כמוה!

שעד היום הזה אי אפשר לצאת מסיבוך התוצאות שנוצרו על ידי הסכם קמפ דייויד. החל ממה שראו מיד בפועל שהערבים קיבלו נשק, והענינים שקשורים עם כלכלת ארץ ישראל, וביטחון עם ישראל, ונתנו את זה לגויים\!! ומוסיפים "אכלתי ואוכל עוד", שיוסיפו לתת להם\

ורוצים לקשור את זה עם צדק ויושר\ - אין פה צדק ויושר\ אלא מה שרח"ל מצווים לגרש יהודים מארץ ישראל\

- והאשליות שזה מקרב את השלום, אי אפשר לקרב את השלום, בשעה שלוקחים את כלי הנשק שלהם עצמם ונותנים אותם לשונא\

- בשעה שחתמו את חוזה קמפ דייויד, אז אמרו בשעת מעשה, שעכשיו לא מדברים מה יתבעו אחרי זה, אבל שידעו, שכל התביעות של המאה מליון ערבים בתקפם עומדות. בתקפם עומדות.

 

אלא, שהערבים אומרים שיש להם זמן, מקודם יקחו את כל מה שיתנו להם, מפני הלחץ הבינלאומי על ישראל וכו', (והרבי צועק שזה) היה לחץ של עלה נידף! מכיון שעל הדברים שממשלת ישראל עמדו בתוקף, הם – המצרים – בככל לא דרשו!

 

מכיוון שגויים יודעים שא"י שייכת לעם ישראל. וליהדות, ואפילו ש"מפני חטאינו גלינו מארצנו", הרי זה "בנים שגלו מעל שולחן אביהם". ובן מלך, איפה שהוא לא נמצא, הוא נשאר בן מלך.

ונשאר בעה"ב על כל הירושה שהקב"ה נתן, באופן של מורשה, באופן של נחלת עולם.

17.

וכאן מנצלים יהודים לגרש יהודים מארץ ישראל, ומשתמשים בהסברה שזה שייך לצדק ויושר, - אין פה צדק ויושר מה שעשו, זה דרך שתביא את שונאי ישראל היל"ת למלחמה בפשטות, כמו שהם עצמם אמרו כאשר הם חתמו על חוזה, שסוף כל סוף יתנו להם את ירושלים העתיקה. יתנו להם את כל הגבולות כמו שהיה עד 67, ורק אח"כ ישבו לדון, מה יהיה עוד אחר כך, מה הם עוד תובעים!

וזו דרך שמובילה באופן גלוי בדרך הטבע, אם רח"ל משיח צדקנו יתעכב עוד כמה ימים, דרך זו מביאה באופן ישר להיפך השלום, בתכלית, ולמטה שאין למטה הימנו.

18.

והטעם לא בגלל שלגוי יש כח. [לנצח במלחמה ח"ו]. הטעם מכיוון שהקב"ה רצה שזה יתנהל כמו שכתוב בתורת אמת, וכך צריך להתנהג העם שקיבל את התורת אמת, ועאכו"כ שכך צריך להתנהג בענינים הקשורים עם הארץ הזו, וכמ"ש "אמת מארץ תצמח".

רוצים רח"ל לקבור את זה באדמה, אז אומרים תצמח, האמת תתפרץ מעצמה! וזה כבר התפרץ!

 

וכאמור, אין דרך אחרת לקב"ה, חותמו של הקב"ה אמת, ושמו של הקב"ה שלום, היפך משנאת ישראל, היפך משקר, וזהו החפץ חיים, אוהב ימים, וכל הבא לאחרי זה בפסוק, וכאמור לא רוצים להזכיר זאת בדיבור, וזו היא הדרך הבטוחה, וזוהי הדרך "אשר ידעתי אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, לפני דרך ה', לעשות צדקה ומשפט", שמשפט הוא משפט התורה, וצדקה זה לעשות צדקה עם יהודים, לא לגרש אישה בעלת תשובה, מהבית.

בשעה שהשו"ע אומר איך צריך להיות אהבת ישראל, אל על אחד ואחד מישראל, והשו"ע מוסיף בשו"ע, שבמיוחד צריך להזהר בנוגע לנשים יהודיות, מכיוון שדמעתן מצוי', צריך לכן במיוחד להזהר, בנוגע לבע"ת וגר, ובזמן שיש כך וכך לאוים, אז קראו לחדרו את החנפנים עם השקרנים, וגרשו את הבעלת תשובה, ויש אומרים גיורת ג"כ, ולא רציתי להזכיר כי זה סיפור שהיה לפני כמה חודשים, והלואי וההשתלות בשנאת ישראל כבר יצא ידי חובה מה שהיה,

ורואים עכשיו במעשה שקרה לפני שבוע, עניין של שומו שמיים:

 

לכאורה אני לא העו"ד של הקב"ה, ולא אני זה שצריך לטפל בדבר שנאמר במעמד כמה גדולי ישראל בארה"ק ובירושלים עיה"ק. אבל כאמור, שלחו שלוחים לנ.י., בשביל לסייע בשנאת ישראל, וכבר עשו אסיפות איך עוד יותר לפרסם את זה, ומתוכננת על עוד זמן עוד אסיפה, בתקווה, שלא ידעו שהיתה אסיפה ומה דובר באותה אסיפה!

והם שוכחים שהעידי שקר הולכים ומספרים, אומרת הגמרא, שהעידי שקר לא מתחשבים גם באלה ששלחו אותם!

וזה העד שקר שהוא עצמו בא והעיד מה הי' באסיפה, ודרכו נודע כל האמת!

19.

ויש כלל במדרש: מי שמתאכזר על הצדיקים, אחרי זה הוא נטה חסד להיפך. בשעה שמפיצים שנאת ישראל על צדיקים, ועמך כולם צדיקים, מגרשים יהודים, כי לא רוצים שלבת שלהם תהי' חתונה עם אותו בחור כי אותו בחור למד במקום אחר, הרי זה מגביר שנאת ישראל, ??9

ומובן שאין כאן שום עניין של קדושה, שום עניין של כוונה לשם שמים. וכאמור, עושים אסיפות בזה, ולא מספקים שזה הי' בארץ הקודש,

- בהנוגע להוצאת ספרי קודש מא"י יש שקו"ט באחרונים האם זה מותר. ומחפשים תנאים וכו', לייצא שנאת ישראל מארץ ישראל, זה דבר שעד החושך כפול ומכופל של השנים האחרונות, זה לא היה.

- וכעת גם את זה מחדשים.

הי' לא תהי', ומדוע הבטחון שהי' לא תהי' – כי עמנו קל, הקב"ה נתן כלל, כל התורה כולה ניתנה לעולם כדי לעשות שלום בעולם, והרמב"ם מביא זאת כפסק הלכה בספרו, יד החזקה, ביד חזקה יגרשם מארצו, ואומרים כל התורה כולה. זה לא שיש בתורה חלק של אהבת ישראל, ויש חלק שנקרא שונאי ישראל רח"ל, כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. כאשר מדברים על שנאת ישראל, עושים מלחמה בהוי' ובתורתו.

20.

לאידך גיסא, מכיון שיש את ההבטחה, והגמ' אומרת בפירוש שכלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, והגמ' אומרת בפירוש שיתא אלפי שני הוה עלמא, שנשארו רק כמה מאות שנים למציאות העולם כולו, ובכמה מאות השנים הללו הקב"ה אמר שיהיה מעדנים כעפר, ושהוא יביא את הגאולה האמיתית והשלימה וכל טוב גשמי בבני חיי ומזוני רויחא. על כל פנים, לפום צערא אגרא! כמו שהיה בפעם הראשונה שיצאו ממצרים. ואחרי זה יצאו ברכוש גדול, ע"ד זה וביתר שאת וביתר עז מה שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה. שאין אחריה גלות.

ובוודאי שכביכול שהקב"ה לא יצא ידי חובה ח"ו עם זמן תקופת הגאולה של כמה מאות שנים, (לעומת הגלות שנמשכה אלפי שנים) אלא

שבאותו זמן השנים של המעט המחזיק את המרובה, יהיה כל כך כל טוב באיכות, שזה ימלא את הכמות.

21ח.

במה דברים אמורים, שכולנו כאחד. שאז ברכנו אבינו באור פניך. ובשעה שרוצים רח"ל לשכנע יהודי אחד ויחיד בהיפך מאהבת ישראל, עושים מלחמה עם הקב"ה, שאמר ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה. ורש"י והמדרש מפרשים: שרעך ורע אביך אל תעזוב, זה קשור עם ואהבת את הוי אלוקיך, וזה קשור עם ואהבת לרעך כמוך. ושחסר בואהבת האחד, אז חסר בואהבת השני.

וכאמור, שפס"ד ברור, שאפילו בעולם, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. כאשר יש הבטחה שדבר אלוקינו יקום, ולא חשוב ה"רבות מחשבות בלב איש", אפילו שהדברים נעשו ע"י עדות של ה"ארבע כתות" האמורות לעיל, גם זה לא יעזור לשנות את ההחלטה של הקב"ה. וכאמור, כאשר התלמידים של החפץ חיים, שהם יפעלו שעכ"פ לפחות לא יערבבו את החפץ חיים בזה, עם הספר שלו – חפץ חיים. וכאמור, אין צורך בחקירה ודרישה, מה אמר, ואיך אמר, ואיפה אמר, יש סרט קליטה, יש טייפ. ויש את זה לעשרות אנשים, ויש את זה גם לגויים.

21.

ואחרי זה חובבי תורה, לומדי תורה, אילו שרוצים לעשות טובה, יהודים שתפשו אותם שאמרו בטעות איזה משפט מאיזה סיבה שתהיה, והרי לא בזה נמצאת התורה, שאומרים לו "קצין תהיה לנו", ונותנים לו יישר כח ושתמשיך באופן כזה, הרי זה היפך התורה עבורו, ובהוספה ניכר שזה נגד התורה!

וכאמור מתאמצים לשנות מפני דרכי שלום ועאכו"כ שמותר לשקר מפני דרכי שלום, ובמיוחד לאחר המעשה שהיה, אומרים שכביכול לא היתה ברירה.. כי צריך כביכול להתחשב שהוא דיבר באידיש, אבל בשביל שנאת ישראל לשנות ולשקר?! את זה אף אחד לא העלה על דעתו!

22.

וכאמור, מה היא הצעקה שלי, שכואב לא חושבים עליו, שאחר כך יעשו זאת באופן כך וכך וכו' וכו', ובשעה שהולכים בדרך האמת, יש רק דרך אחת. ובשעה שלא הולכים בדרך האמת, אז יש מאות דרכים להזיק ליהודי. הי' לא תהי'. הוא הולך לפי התורה או לפי השו"ע, והשו"ע מגביל אותו, ובשעה שרוצה לעשות דבר היפך השו"ע, לפחות שימצא משהו, להסתמך עליו.

מתי שהולכים בדרך שהיא היפך תורת שלום, היפך תורת אמת, אז הרי יש את הדרך של שבעים אומות, יש את האו"מ. ויש את כל אלו שנסחבים אחרי הארגון הזה.

אבל כאמור, אין בזה ברירה, והסימן היחידי על זה שזה כואב, הוא צועק, ומספרים על החפץ חיים.

מתי ששלחו לשם משלחת, לדבר עם הממשלה הפולנית שיגזרו גזירות על יהודים, וזו שיטה איך שזה היה שם, ואחרי זה באו לתת דין וחשבון לחפץ חיים מה התוצאה של הדיבורים עם השר שם בפולין. והסה"כ שלא הצליחו בהשתדלות, וכל אחד הצטדק למה לא הצליחו, אז החפץ חיים אמר שאם זה היה נוגע הייתם צריכים להתעלף מזה. מישהו מהם התעלף?

וע"ד זה ובנידון זה, האם מישהו התעלף בשעת מעשה? אלפיים שנה גלות! נוגע לקיבוץ של מליוני יהודים באמריקה! ואומר רח"ל אפילו דברים ששונאי ישראל לא אומרים! מישהו התעלף? ומה כן עושים? – עושים אסיפות וכבר יש אסיפה שניה ושלישית, שבהם מחזקים את שנאת ישראל! הי' לא תהי'.

22.

והם מקווים שאולי לא ידעו מי השתתף באותה אסיפה, ואינם מבינים שכבר היה לעולמים, הראשונים שדיברו מה היה באסיפות האלו שדובר בהן על שנאת ישראל, הם אותם אלו שהשתתפו באסיפה! ותלמידיהם! וזה גם דבר המובן, הוא כל כך חדור בשנאת ישראל, אז הוא שונא גם את מי שנותן לו עצות. רק מה, צריכה להיות שעת הכושר, שזה יבוא בפועל! במילא ברצון או שלא ברצון, ושחושבים בשכל מה עוד יוצא מהאסיפה הזו, שזה מזיק למשתתפים

אבל מי שהשתתף באסיפה הזו יודע מה דובר שם, וכאמור היו שם יותר משלושה, ויודעים שזה היה בפרהסיה, והם לא יכולים לקוות, שמחר או מחרתיים לא יספרו יותר פרטים וכו',

.

והראיה היא שאף אחד לא התעלף, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף!

מחושך כפול ומכופל אי אפשר להביא ראיות על ענינים שקשורים עם נר מצוה ותורה אור

וזהו גם הקשר עם האמור לעיל שקביעות שנה זו של יום זכאי זה שפועל ישועות בקרב הארץ, וכידוע ה"בכן" של אדמה"ז אפילו לגבי רבו הה"מ ממזריטש, שעיקר השתדלותו היתה בבעלי תשובה. ולא רח"ל להוציא אותם מחדרו,

 

8:10

וכשהיא לא רצתה לצאת, אז קראו למשמשים שיוציאו אותה מהחדר. שיודעים את שם האישה ויודעים איפה זה היה, יודעים אצל מי בחדר זה היה, יודעים מי היו המשמשים שהוציאו אותה מהחדר, אלא מכיוון שלא כתבו את זה בעיתון, אז זה סימן שאפשר להמשיך להתנהג הלאה ככה. כלפי שמיא גליא. הפנקס פתוח, והיד כותבת, ולא נוגע ולא רוצים לגוע בעולם הבא של מישהו, שלכל יהודי יהי' לו ש"י עולמות, 310 עולמות, אבל נוגע היות שנמצאים בעוה"ז התחתון, צ"ל ולהחזיק ב"כולנו כאחד". ורעך ורע אביך אל תעזוב, לכל לראש ואהבת את הוי' אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך.

..

ועכ"פ מכאן ולהבא בעניין של הוספה, בדיבורים כגון אלו, שיוסיפו ביראת שמים ובמילא זה יבטל את הקול עלה נידף, וצריך לדעת וגם היה מודפס שאעפ"י שהמצרים כשמדברים על מדינת פלסטין, והירדנים מדברים על מדינה פלשתינית, האמת שהפחד שלהם שהיהודים לא יתנו להם את זה.

 

שאם רח"ל שיתנו להם את המדינה הפלשתינית, אז הפחד שלהם שזה מעמיד בסכנה את ירדן ואת מצרים, וגם סוריה עם כל הענינים הקשורים בזה, במילא זה מעמיד בסכנה גם את האספקה שהם מקבלים מארה"ב. אבל באופן רשמי הם לא יכולים לומר כך, הם אומרים בלחש, שהם תובעים והיהודים לא נענים להם, אז יש להם את התוקף שזה יגלה מאחורי הפרגוד שהרי ממילא יודעים מזה כל הגוים וגם הערבים, והיחידים שמי שמעלימים מהם את זה אלו היהודים, במילא מתבצע מהלך התעתועים באופן דהולך ומוסיף,

ומבלי להביט על כל ההכחשות כאמור לעיל, יש כבר משא ומתן מאחורי הפרגוד לתת גם את ירושלים העתיקה, רק מתווכחים על הנוסח, מתי ואיך ובאיזה סגנון, מתדיינים ברצינות איך להכניס את אש"פ עם מדינה וכל הענינים, הדבר היחיד שמעכב שהצד שכנגד רוצה תנאים יותר טובים, או שכאמור זו סכנה לירדן לא פחותה מא"י, סכנה לסוריה לא פחות מלא"י, סכנה ללבנות לא פחות מא"י, ולכן זה מתעכב.

2:55

ואין להם את התוקף לפרסם זאת, ויותר מזה, יש להם רגש נחיתות שהולכים לדבר רח"ל היל"ת, והסיבור שלהם יביא לידי מעשה רק הם חושבים איך לפרסם זאת לעם.

ויה"ר שיעמדו בתוקף על שלימות הארץ שכאמור בטלו כל ההגבלות בזה, עד שגם אלו שכל הזמן צועקים שזה שלום, .. יו"ר .. שהוא יתחיל מו"מ לשלום, והוא דיבר משהו ולא דיבר משהו, הוא רצה כבר בפירוש, עד שעבר הזמן והגיע ט"ו באב.

3"50

ולרשום בעצם היום הזה, ובמילא לכתחילה לא יתנו שמחר ומחרתיים יגידו הכחשות שלא אמר ולא התכוון ולא כך היתה הכוונה וח"ו לומר כך, ואל תתגרה בגוי קטן ואל תתגרה בגוי גדול וכל ההנהגות שהביאו למצב העכשווי הי' לא תהי' עם כל הסכנות שקשורות בזה.

ויהי רצון שבכל הענינים האלו כמדובר לעיל שמכאן ולהבא מוסיפים ובוודאי שהקב"ה מוסיף חיים על חייו מוסיף ברכה על ברכותיו, מוסיף כל דבר טוב עם כלים טובים עד שוהוא יכלכלך שנותן גם את הכלים בדרך הטבע שיכול להתבצע בדרכי נועם שזוהי הדרך היחידה לשלום בר קיימא בלי לחשוב על שלום לנכדים ולבנים שלום בשבילנו בימינו אלה, ובקרוב ממש לא יצטרכו להגיע לכל הדיבורים ולכל ההבהרות כי יהפכו ימים אלה לששון ולשמחה, ובפרט בהוספה בהנהגה עפ"י התורה ומצוותי' ויבוא משיח צדקנו וילחום מלחמת השם וינצח ויבנה ביהמ"ק במקומו ורק אח"ז יהי' יקבץ נדחי ישראל, והיתה להוי' המלוכה במהרה בימינו ממש!

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...