האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קטע מ"זאת חנוכה" תשמ"ו

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 496 צפיות 0

קטע קצר מהתוועדות "זאת חנוכה" תשמ"ו, בתוכן דומה למאמר "מרגלא בפומי' דרבה" שנאמר כשבועיים לפני כן. כל שנת תשמ"ו היתה באמצע משפט הספרים, ובהתוועדות זאת חנוכה ואחריה, הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש להגביר את ענין השמחה, כי אין לדור שלנו כח להתענות, ומי שפוסק בענינים האלו הוא אדמו"ר הזקן.

במשך ההתוועדות (זאת חנוכה תשמ"ו) הרבי שליט"א מלך המשיח דיבר באריכות על טענת הצד שכנגד במשפט הספרים "ליובאוויטש לא פעילה", טענה שאין לה שחר, והשווה את הקיטרוג הזה לאחת הטענות על אדמו"ר הזקן, שכותב באחת מאגרות הקודש שלו, שהוא שמח כשנודע לו שהטענה היא שהוא "רוצה להיות מלך", טענה שאין לה שחר.

הרבי שואל על זה "קלאצקשיא" שבוודאי יש לזה יסוד, ברוחניות, שאדמו"ר הזקן מייצג כאן את "ספרית המלכות", ואת "מלכות" היהודים בגלות במדינת רוסיה או רוסיה הלבנה. ועד כדי כך, שרופא מטעם המלכות שבדק את אדמו"ר הזקן, אמר שהוא רואה בדפיקות הלב שלו תשוקה להיות מלך.

בהמשך, הרבי שליט"א מלך המשיח שב ושואל שתי "קלאצקאשיא" על הסיפור שהרב המגיד והבעש"ט באו לבקר את אדמוה"ז בחדרו: א. איך נשמות מעולם האמת יכולות לפסוק לגבי מעשה בפועל בעולם הזה. ב. אדמו"ר הזקן עצמו היה זה שביטל את הקיטרוג על הרב המגיד ותורת החסידות, ומדוע הוא צריך פסק דין חדש באותו נושא.

בסיכום האריכות, הרבי שליט"א מלך המשיח עונה, (בשונה משיחות אחרות) שהקיטרוג על הרב המגיד היה לאו דווקא על תורה ויהדות, אלא על "מלכות" הרב המגיד, במילא על מציאותו בעולם. ואחרי שעברו כמה עשיריות שנים, הקיטרוג הפעם היה לא על תורה ויהדות, אלא על "מלכות" אדמו"ר הזקן, על נשיאותו.

"בין השורות": מובן מהשיחה שהקיטרוג במשפט הספרים הוא קיטרוג על הנשיאות, שזה הכל. ובפשטות, אותו אחד שמכר את הספרים, מכר גם נדל"ן של הרבי הקודם, ואם היה ח"ו מצליח במשפט, באופן טבעי השלב הבא מצידו, היה להמשיך את מלחמת הירושה על בניין 770, ברצונו ח"ו לסלק משם את הרבי שליט"א מלך המשיח והחסידים.

בתוך פחות מעשר שנים, אותו דרייבר של הרבי שליט"א מלך המשיח שהשתדל והצליח עבור הרבי שליט"א מלך המשיח בעניין משפט הספרים, הפך את עורו ונלחם בחסידים להפוך את 770 למוזיאון רח"ל, וח"ו לזרוק משם את הרבי שליט"א מלך המשיח, כאשר הוא עצמו מסורב לבית דין, מלשין ומוסר ידוע, אבל יש לו המפתחות למיליוני דולרים של כספי צדקה ו"כל נדרי" מכל העולם, בהם הוא משתמש לעורכי דין להילחם עם הגבאים על 770, ועם חברו הטוב לשעבר על כספים אלה שלא שייכים לאף אחד מהם. (כאמור, לכן שניהם מסורבים לדינא).

מי שעומד מולו בפועל כל השנים אלו התמימים ששומרים את 770 כמו שהרבי שליט"א מלך המשיח רוצה. במשפטים מולו עומדים הגבאים ומשך השנים היו כמה פעמים "דידן נצח" בהשגחה פרטית כבר כמה פעמים בי"א שבט.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...