האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

להשתתף בסיומי הרמב"ם

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 557 צפיות 0

לקראת סיום הרמב"ם הארצי במחזור הל"ה, אנו מביאים את "לראות את מלכנו" מתשע"ב, ליקוט של דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא לימוד הרמב"ם ועריכת סיומים בפירסום ורוב עם הדרת מלך, וחשוב שכל אחד ישתתף. 
סיום הרמב"ם הארצי במחזור הל"ה ייערך אי"ה בכינוס חב"ד הארצי יום ב', אולמי "בראשיתה" ראשל"צ, דרך המכבים 56, שולחנות ערוכים, תוכנית עשירה, יריד גאולה ומשיח, כניסה חופשית. לפרטים על הכינוס
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...