לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / שניאור גרינפלד - י"ט כסלו התשע"ח, 22:13

י"ט כסלו • חצי יובל ל"התוועדות קודש" בי"ט כסלו תשנ"ג

במלאות חצי יובל ל"התוועדות קודש" י"ט כסלו תשנ"ג, מעמד בו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א שהה עם הקהל כאשר יושב במרפסת שבמרכז חב"ד-ליובאוויטש העולמי למעלה מחמש שעות(!) בהם עודד את שירת "יחי אדוננו" וכן דרש מהקהל את מה שמבינתם היה נשגב מלהבין ● הסיפור המלא

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - י"ט כסלו התשע"ח, 21:24

י"ט כסלו תשנ"ב • "ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו, בפשטות"

אלה ימות המשיח, שנמצאים עכשיו, בפשטות. וצריכים רק לפקוח את העינים, ואז רואים איך שזה כאן גם בפשטות, ונמצאים כבר, ״בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו" באופן שמוכנים כבר בכל הפרטים ופרטי הפרטים "לגשת לשולחן" כלשון העולם, ולהתיישב ליד השולחן • משיחת קודש ב"יחידות כללית" כ' כסלו תשנ"ב • לצפייה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ג כסלו התשע"ח, 10:30

בשורת הגאולה בשידור חי בלוויין

כינוס ילדי צבאות ה' והדלקת נרות בינלאומית דרך קישור בלויין "לראות ולהראות" בפעם הראשונה, בנר חמישי של חנוכה שנת תש"נ לעיני הרבי שליט"א מלך המשיח ב770 ועשרות אלפי צופים ברחבי תבל ובפעם הראשונה אחרי 70 שנה גם ברוסיה הקומוניסטית. בשיחה: בשורת הגאולה וההוראה לקיים מנהג דמי חנוכה בכל שמונת הימים.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' תשרי התשע"ח, 17:43

לביצוע: קופת צדקה מנייר

ב"ה את/ה נמצא במלון? בביסמנט? ב'חור' של הכנסת אורחים? זכית להתארח בבית פרטי בשכונה, אבל אין בחדר שלך קופת צדקה? בטח לא תתחיל לעשות חורים בקירות או למסמר קופת צדקה לרהיטים. מה כן? קח נייר מקופל, תדביק אותו לקיר או לשולחן. זו קופת הצדקה • פירסום ראשון מתורגם משיחת ג' תשרי תשמ"ט • לצפייה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' תשרי התשע"ח, 09:32

שיחת ערב יום כיפור תשנ"ב • לצפייה

ספר חיים טובים ומתוקים, וּמָתַי זוּ מְתִיקוּת אֲמִתִּית – שֶׁהַחַיִּים הַטּוֹבִים הֵם בָּאֹפֶן שֶׁל חַיִים נִצְחִיִים, במילא מובן, שמתשיעי בתשרי היה תהא שנת נפלאות בה, עוֹבְרִים מִיָּד לְחָיַיִם נִצְחִיִּים, בְּמֵילָא מַמְשִׁיכִים מִיַד דַוְקָא נְשָׁמוֹת בְּגוּפִים, וְאַדְרַבָּה, "מַמְשִׁיכִים" גַּם אֶת אֵלֶּה שֶׁלְּרֶגַע קָטָן הָיוּ נְשָׁמוֹת לְמַעְלָה מִגּוּפִים... • לצפייה

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ו' תשרי התשע"ח, 12:27

פרסום ראשון: אליהו הנביא בישר על הגאולה

זכינו לקבל את "הבשורה הטובה מאליהו הנביא שהנה בא משיח צדקנו, ואח״כ רואים בעיני בשר בלי שום 'הפסק' בינתיים את משיח צדקנו, כפי שהוא בא עם הגאולה .. אליהו הנביא בא בפועל!! כל פעם כל יום לטבריא לבשר אודות ביאת משיח צדקנו • פרסום ראשון של קטעים משיחת ז' תשרי תנש"א • לצפייה

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ו' אלול התשע"ז, 08:08

הרבי שליט"א מלך המשיח הכהן הגדול

עבודת הקרבנות בבית המקדש היתה צריכה להיות אצל הבכורים, אבל, בגלל שגם הבכורים חטאו בעגל, לכן עבודת בית המקדש עברה לשבט לוי שלא חטאו, ובתוך שבט לוי לאהרן הכהן ובניו. כאשר בית המקדש השלישי ירד מהשמים בגאולה האמיתית והשלמה ולא ישאר שום רושם מחטא העגל, הבכורים יחזרו לעבודת בית המקדש. והרי הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו הוא בכור

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ב אב התשע"ז, 10:33

מחט שהיא נתונה על מעלה המערה

תרגום הוידאו של השיחה המפורסמת "מחט שהיא נתונה על מעלת המערה", שנאמרה, באופן מפתיע, לילדי קעמפ גן ישראל שבאו ל770 ליארצייט של הרב לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי שליט"א מלך המשיח. מה המשל, ומה הנמשל, ואיך לומדים משנה זו "למעלה" באופן שמוביל "לתפור" את העולם כולו לאלוקות ב"מחט" שזה השפיצקייט, ולהכניס בו "קו וחוט" שזה מצוות, בדוגמת ציצית, דווקא בסוף גלות, ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' אב התשע"ז, 19:50

אילו זכינו לדחות לגמרי.. היתה הגאולה

מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח צום ט' באב תנש"א: "שהיום [עשירי באב] כל היום, זה [=תענית] תשעה באב, שבאמת, כפי שנקבע ראש חודש בשנה זו [=צום ט' באב נדחה], קבעו שזה יהיה באופן שהיה יכול להיות מקויים לפני זה אילו זכינו [=לדחות לגמרי], יכלה כבר להיות גאולה אמיתית והשלימה ובמילא... ולא היה צריך [=לצום] בעשירי במנחם אב..".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ד' אב התשע"ז, 11:52

מחשבה על קידוש לבנה לפני מוצאי תשעה באב

"שכדאי, ומן המובחר, יהיה בשעה שיש כבר שבעה ימים לאחרי המולד .. ונוסף למחשבה בענין האמור .. ותן לחכם ויחכם עוד וכל אחד מוסיף כהנה וכהנה". לקראת סיום השיחה - "עוברים לחיים נצחיים" " כו' • קטע מתורגם מתוך שיחת קודש ז' מנחם אב תשמ"ט

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ב' אב התשע"ז, 13:22

גאולה בתשעת הימים על ידי משיח ודאי מנחם שמו

"נמצאים כבר אחרי ראש חודש מנחם אב שמתחיל עם המילה מנחם כמוזכר לעיל, ויש מיד את "מנחם שמו" שזה הולך על משיח צדקנו, • "מראה באצבעו ואומר זה" הנה מנחם משיח צדקנו, מלך מבית דוד • נשיא דורנו שהוא גם משיח צדקנו, משיח בן דוד

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ט תמוז התשע"ז, 10:12

יחזקאל יאמר לנו את צורת הבית השלישי

הרמב"ם בהל' בית הבחירה, (ובמבט ראשון גם בהל' מלכים), פוסק את "צורת הבית" כמו ביהמ"ק השני - בידי אדם, בלי הארון והלוחות כו', והרי זה היפך גמרות מפורשות, זוהר ומדרשים שבית המקדש השלישי והנצחי יבנה בידי שמים? חלק מהביאורים של הרבי שליט"א בנושא • הסיפור המלא

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' תמוז התשע"ז, 09:59

(צ)חוק הגיור - בגלל "מיהו יהודי"

חוק הגיור שמנסה הממשלה להעביר, יצר התנגדות אדירה של ריפורמים והקונסרבטיבים וארגוני השמאל. אם חוק "מיהו יהודי" היה מתוקן, השאלה הזו כלל לא היתה עולה. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שמחבל יכול לקנות תעודת גיור רפורמית ולהיכנס לארץ כעולה חדש. היום זה נכון לגבי הסודנים ואריתראים בדרום תא, שאולי כבר עושים את זה, בעידוד השמאל והרפורמים

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ו' תמוז התשע"ז, 11:05

המאסר הראשון של הרבי הקודם

הרבי שליט"א מלך המשיח מספר לילדים על המאסר הראשון של הרבי הקודם בילדותו. סיפור מסירות הנפש המפורסם (ע"י הוצאת מחניים) על השוטר הרוסי שגזל עגל מסוחר היהודי בשוק, והתערבות הרבי הרייץ כאשר היה ילד קטן וראה את העוולה, לא יכל להבליג, דחף את השוטר הגוי והוכנס לכלא ביחד עם העגל

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ו' תמוז התשע"ז, 09:45

הנבואה על נפילת דאעש ב'אשד הנחלים ארנון'

השבוע התבשרנו על מות מנהיג דאעש, ועל נפילת עיר הבירה של דאעש - מוסול. כלי התקשורת בעולם "מעלים דם ואיברים" כפי שהיה לפני אלפי שנים ב"אשד הנחלים ארנון", וחוזר על עצמו לקראת הכניסה לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלמה, והקשר ל"בית המקדש במקומו" של הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה נבואית מתשל"ה

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ג' תמוז התשע"ז, 13:19

שיחות קודש • פרסום ראשון: "משה ואהרן עמהם"

הביאור המלא של הרבי שליט"א מלך המשיח על פי הגמרא ב'נגלה דתורה', בית המקדש השלישי ירד מהשמים על הר הבית ביחד עם תחיית המתים כפשוטו של משה ואהרן בפועל ממש, • אתר הגאולה מגיש את שיחת י"ב סיון תשמ"ז בתרגום מלא. בפרסום ראשון • בלעדי

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח סיון התשע"ז, 09:32

כ"ח סיון • מסכים ומכריז: הגאולה כבר כאן!

הקב"ה מחכה לכל יהודי יהודי, שיסכים ויכריז שהגאולה כבר כאן • לרגל כ"ח סיון "יום ההצלה" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית מציפורני הנאצים והגעתם ל770. צפו בקטע מיוחד משיחת כ"ח סיון תנש"א • לצפייה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח סיון התשע"ז, 09:26

שיחות קודש • בית המקדש השלישי מתחיל ב770

בית המקדש השלישי מגיע על ענני שמייא מ770 מקום בו נמצא המשיח ומשם מתחילה הגאולה • לרגל כ"ח סיון "יום ההצלה" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית מציפורני הנאצים והגעתם ל770. צפו בקטע מיוחד משיחת כ"ח סיון תנש"א • לצפייה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ט סיון התשע"ז, 12:35

התוועדות קודש • פירוש נפלא על "וישאוהו במוט בשנים"

מדוע יהושע וכלב לא לקחו כלום ועברו על ציווי משה רבינו "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ"?! האם הם קיימו את השליחות? מדוע רש"י בחומש מפרש "שני מוטות" וברש"י בגמרא מפרש שהיו ארבעה מוטות?! מדוע נגזר על דור המדבר למות, הרי הם חזרו בתשובה!! • צפו בהתוועדות מוצש"ק פ' שלח תשל"ח • בכתבה המלאה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' סיון התשע"ז, 10:52

בארה של מרים בברז במוצ"ש חוקת

לאחר דיבורים אלה בהתוועדות מוצאי שבת פ' חוקת תשל"ט, יצאו כל המתוועדים אל החצר האחורית של 770 "לשאוב מים" לרפואה מ"בארה של מרים" שמתגלגלת במוצאי שבת קודש "בכל בארות ומעיינות" מנהג ישראל - תורה.