האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מה מברכים בראיית הרבי שליט"א מלך המשיח?

שיעורי משיח וגאולה

זמן הגאולה 75 צפיות 0

מה מברכים בראיית הרבי שליט"א מלך המשיח?

עוד משא תורני מופלא ובהיר מפיו של הגאון החסיד, הרב שלום דובער וולפא, על שאלות שנשאלו בענין משיח וגאולה במערכת "נחחיג ונשמע" בשנת תשנ"ג, והפעם בנושא הברכות בראיית הרבי שליט"א מלך המשיח - מה כתוב על זה בפוסקים, ולמה.

הובא ע"י ערוץ זמן הגאולה

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...