האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חיים נצחיים בגשמיות התחילו כמו לע"ל

שיעורי משיח וגאולה

אתר הגאולה 130 צפיות 0

חיים נצחיים בגשמיות התחילו כמו לע"ל

הרב ירון צבי בשיעור מיוחד לרגל ג' תמוז, מסביר שהחיים הנצחיים לע"ל בגוף גשמי, התחילו כבר אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, ומנקודה זו זה עובר לכל הדור, "בלי הפסק בינתיים", דור השביעי, אחרון לגלות, ובמילא דור ראשון לגאולה

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...