האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נס ההצלה לחיים של רותם חיים בעצרת משיח וגאולה

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 101 צפיות 0

ר' רותם חיים שי מקרית ארבע עבר פעם שניה השתלת ריאות - ובהצלחה מלאה, בזכות הקשר לרבי שליט"א מלך המשיח וקיום הוראותיו, והתשובות המדוייקות שקיבל באגרות קודש. צפו בבעל הנס עצמו מספר בהתרגשות על הנס בעצרת גאולה ומשיח תשע"ט.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...