האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרב ראובן וולף בקונגרס משיח לונדון

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 594 צפיות 0

הרב ראובן וולף בחתימת קונגרס משיח לונדון

צפו ברב ראובן וולף שדיבר שבוע שעבר בקונגרס משיח שע"י בית משיח בלונדון לקהל חובשי שטיימלאך שהגיעו לכבוד י"ט כסלו. בין היתר אמר הרב וולף שמדינת ישראל לא רצתה בהעברת השגרירות האמריקאית לירושלים. והעבת השגרירות היא "העבודה של המשיח".

ההוכחות - אם מישהו צריך, שנתניהו לא רצה בהעברת השגרירות לירושלים, למרות שבאופן רשמי, כמובן, נזהר מאד שזה לא ייצא החוצה, אבל כאשר טרמפ עלה לשלטון, כולם התפלאו מדוע השגרירות לא עוברת לירושלים זמן ארוך, עד שהתברר שמי שמעכב זה... נתניהו. 

להלן שלוש ידיעות מהתקשורת מחודשים ינואר - מאי 2017, מהן עולה בבירור כי נתניהו ניסה לעכב את העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. השגרירות הועברה בלחץ אמריקאי. נתניהו - שניסה לעכב את המהלך, בדיעבד - מנכס לעצמו את ה"הישג" שלא שייך אליו כלל.

N1

 N3

N2

תמליל תרגום דברי הרב ראובן וולף בסרטון:

אחד שנכנס ליחידות, ביקש מהרבי שליט"א מלך המשיח אם הוא יוכל להזכיר לו או לכתוב לו וכיוצא בזה מה דובר ביחידות.
והרבי ענה לו "בעת היחידות שכינה מדברת וכו".' הרבי אמר שבזמן יחידות, שכינה מדברת! ואם זה השכינה שמדברת, איך אתה רוצה שאזכור מה קרה שבשעת מעשה שכינה מדברת!
- הרבי אמר זאת! וחסידים יודעים זאת בפשטות. וזה מתי שהרבי מדבר באופן פרטני, לאחד ביחידות.
כאשר הרבי יושב, התוועדות אחרי התוועדות, יותר משתי שנים והוא מדבר, ואומר שהנבואה חזרה, - תלמדו את שיחת פ' שופטים!
הרבי אומר שאחרי מלאכי וחגי – הנבואה "נסתלקה" ולא בטלה, זה הלשון – נסתלקה לא בטלה והוא מביא מהרמב"ם, שאין ספק, הרמב"ם אומר שאין ספק שלפני שמשיח מגיע שחזרת הנבואה חייבת להיות לפני התגלות המשיח.
אז הוא בא. ורואים שהרבי אומר את זה בדרכו במילים אלו: אני, הרבי מליובאוויטש, ונביא הדור ואני בא אליכם לומר לכם מה הקב"ה דיבר אליי. הבנתם? זה מה שהרבי אמר, לא באנגלית כזו, אבל זה תוכן השיחה.
הקב"ה בעצמו דיבר איתי וציווה עליי, תאמר ככה! שהוא יאמר לכל יהודי לפרסם בכל העולם הגיע זמן גאולתכם!
ואחרי זה נהיה 'העלם.' חושך אפילה. אנשים התבלבלו. אפילו בליובאוויטש התבלבלו. זה ניסיון גדול. אבל, אנחנו העם היהודי עשויים מברזל. ואיפה רואים את הברזל? כאן בית הכנסת הקטן הזה בלונדון. שנקרא בית משיח של קבוצת עקשנים. עקשנים. אם תראה אותם ברחוב תאמר ליובאוויטשעס מטורללים...
אוקיי. אשאל אתכם. האם זה לא היה הסיפור עם הנביאים? אתם זוכרים את הסיפור שהנביא אמר שמחר - מה שקראנו בהפטרה, שהנביא אמר שמחר – מה יהיה – סאה בשקל, שהאוכל יהיה מאד בזול, והשומר צחק זה לא יכול לקרות. והנביא אמר לו זה יקרה ואתה לא תראה זאת, אתה תהיה שם ולא תאכל מזה.
הרבי הולך לעשות שכולם 'יאכלו' מזה [מהגאולה]. נבואה היא נבואה, אין שום שאלה. זה בטוח לגמרי, מאה אחוז אמת אין בזה שום שאלה. ומה קרה? בעשרים השנים האחרונות אם רק תביט מה קרה בעולם תראו ענינים נפלאים שקרו. העולם משתנה בצורה מאד מסיבית.
בשנתיים האחרונות אנו רואים דברים שלא ייאמנו שהם ממש דברים שרק המלך המשיח עושה, אחרת זה לא הגיוני.
כל הענין עם טרמפ, שלקח את כל העולם והפך אותו ממש מאה שמונים מעלות לצד השני זה בוודאות פעולה של מלך המשיח. ובגלל זה הם ממשיכים להיות בקשר עם חב"ד.
הניו יורק טיימס רק עתה פירסם מאמר על היהודים באמריקה שמחולקים בין האוהדים לטרמפ וכו' והם אומרים בכל הכתבה שכן, זה בגלל שקושנר קשור עם חב"ד, וכו' וכו.' ורואים, שהיום שבו הודיעו שטרמפ באופן רשמי שהוא יהיה נשיא ארה"ב היה בי"ט כסלו. לא הבחירות, הכרזה הרשמית אחרי זה היתה בי"ט כסלו.
היום בו טרמפ הכריז על ירושלים כבירת היהודים ודרך אגב, אין לזה שום קשר עם 'מדינת' ישראל. 'מדינת' ישראל לא רצתה להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים הם רוצים ללכת ביחד עם הערבים, נתניהו חולם על היום שהוא יוכל להיות "עושה השלום" הבינלאומי ולתת ח"ו חלקים שלמים מארץ ישראל.
הם לא רצו זאת. אין להכרזה שום קשר אליו. זה פשוט עבודה של המשיח.
טרמפ מכריז על ירושלים – יכולתם לדמיין!? עד י"ט כסלו שנה שעברה זה היה בלתי אפשרי. הגויים לעולם לא היו מסכימים על ירושלים. הערבים – המוסלמים אומרים שירושלים שייכת להם, הנוצרים אומרים שזה שייך להם, כל אחד טוען לעצמו.
והנה נעמד הנשיא, של המדינה הכי גדולה, הכי חזקה בעולם, ולא מתפעל מזה שכל העולם משתגע ממנו, פוחד ממנו, אבל משתגע מממנו, ועושה את ההכרזה הזו –.
אתם יודעים מה זה שהוא נתן את הסימן מלמעלה? אתם יודעים שמה שמלמעלה - מה שאנחנו רואים כאן ושומעים, זה רק השתקפות קטנה מהסימן מלמעלה שהיה צריך "להבשיל". ועכשיו ברזיל בדרך, וזה בדרך, אנו רואים ענינים נפלאים וזה קרה בי"ט כסלו –,
ועוד חיזוק לזה – איזה אדם הוא משחרר ראשון מהכלא – רובשקין זה האדם הראשון שהוא שחרר אתם זוכרים, אני זוכר, זה היה רק לפני שנה. איך שהרגשנו כמו שמשיח כאן, - ליום אחד יהודים הרגישו שמשיח הגיע. כזה הרגש פשש.. לא יאומן.
תראו – כ"ח סיון. זה היום שהרבי בא לאמריקה. כ"ח סיון – היום שהרבי הגיע לאמריקה. תעשו טובה לעצמכם. קחו את השיחה של הרבי מתנש"א, כ"ח סיון, איפה שהרבי מסביר את המשמעות שהוא (הוא לא מדבר על עצמו, הוא מדבר על "נשיא דורנו, הרבי,(" אבל – מדבר על מה המשמעות של הגעתו לאמריקה. הרבי אמר שהמשמעות היא שזה הסיום של מתן תורה.
מתן תורה בא לעשות שלום בין הקב"ה לעולם, וכאשר הרבי מגיע לאמריקה, מושלם החיבור בין עליונים ותחתונים. טוב. זה עושה שלום בעולם ואז בא שלום בין האומות.
בדיוק באותו יום, טרמפ עושה את הדבר הכי משוגע בעולם. יש לו פגישה – בכ"ח סיון! עם קים גונג און. טיפוס שרק חודשיים לפני כן, אתם זוכרים, איני צריך לספר לכם, התווכח עם טרמפ, למי יש "כפתור" גרעיני יותר גדול... מבינים? המשוגע הזה!! היה יכול להרוס את העולם!!
ולמחרת בבוקר – והוא עושה שלום. והרבי דיבר על כל הדברים הדברים האלה –.
הרבי אומר שכל זה בכח משיח צדקנו שגורם לכל זה, אנחנו יכולים להמשיך ולהמשיך, אבל אני מדבר יותר מידיי, אז אני רוצה לומר דבר אחד לחיים יהודים,
העבודה עכשיו היא כזו: העבודה עבור כולנו בפשטות היא חבר'ה, אין זמן. אין זמן זה קורה, זה קורה מול עינינו, מה שאנו צריכים לעשות בפועל ממש 'לחטוף' מה שיותר בלימוד חסידות, כי בלי חסידות, אתה פשוט לא יכול לראות זאת, 'עולם כמנהגו נוהג,' ואתה נשאר תקוע בעולם החיצוני ופשוט לא מכוון עצמך למה שצריך.
תלמד חסידות. וכמה שלומדים יותר, שאתה מתחיל ללמוד את השיחות של הרבי לא רק את זה, צריך להבין תניא, - ללמוד, קח זאת ברצינות. תקבע עיתים בלימוד חסידות. זה לא בדיחה.
אני לא בכלל לא 'מפלגתי.' בכלל לא איכפת לי. אני לא שייך לאף אחד. אם בליובאוויטש לא היו 'עושים אותי' יהודי, הייתי נהייה 'בלגניסט,' אף פעם לא ניסיתי לשכנע מישהו אני אומר לכם את האמת, אמת נקיה ופשוטה הגיע זמן גאולתכם,
הרבי הופך את העולם, כל שניה הגאולה באה, ולכן צריך – תסלחו לי שלא יתפסו אותנו בהפתעה, זה לא יהיה כל כך נעים. לכן כולנו צריכים לקחת חלק בזה, כמה יותר שנלמד חסידות, ונפיץ לכל היהודים, ונראה. כל רגע. זה קורה ממש בלי צל של ספק
כל רגע זה עומד להיות וכך שנאמר כולנו ביחד יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
לחיים ולברכה!

 

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...