האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

אם הוא נביא אין לרמב"ם גדר "בחזקת" משיח

כנסים והרצאות

הרב טוביה דורון 207 צפיות 0

הרמב"ם מגדיר מצב של "בחזקת" משיח כדי לאפשר להכריז על משיח כמו בר כוזיבא שאין לו רוח הקודש, ואז רוח הקודש תנוח עליו אחרי השלמת קיבוץ נדחי ישראל. הרבי שליט"א מלך המשיח בפ' שופטים אומר הפוך מהרמב"ם, שרוח הקודש נחה על המשיח לפני התגלותו. מדוע? צפו בסרט בכתבה המלאה.

גדרי הרמב"ם של "בחזקת משיח" ועד "משיח בודאי" "נולדו" אצל הרמב"ם מצד האפשרות להכריז על משיח גם מסוג בר כוזיבא שאין לו רוח הקודש, (הל' מלכים פי"א ה"ג). אבל גם אומר שרוח הקודש בוודאי תנוח עליו אחרי קיבוץ כל ישראל כולל עשרת השבטים, אחרי שהוא "משיח בודאי". (הל' מלכים פי"ב ה"ג).
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר בשבת פ' שופטים הפוך מהרמב"ם הנ"ל ביד החזקה, שרוח הקודש כבר נחה על המשיח כהקדמה, לקראת התגלותו כמלך המשיח.
וההסבר לכאורה, שאם רוח הקודש שורה על משיח מתחילת דרכו ב"יכוף כל ישראל", אז אין לרמב"ם את הגדר של "בחזקת" משיח, כי לא צריך לבדוק אותו, אדרבה, חייבים להאמין בו כי חייבים להאמין בנביא. במילא, כל מה שהרמב"ם כתב בנוגע ל"נהרג" לגבי בר כוזיבא איננו רלוונטי במקרה הזה של משיח שיודעים בנבואה שהוא זה.

ראה גם בחוברת שבקישור זה.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...