האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרב זמרוני ציק: לא לוויה, טקס יחי!

כנסים והרצאות

הרב טוביה דורון 300 צפיות 0

בסרטון" קטע מדברי הרב זמרוני בכינוס י"א ניסן תשע"ד

"הוא פסק על עצמו".

במאמר "ואתה תצווה" בהערה 40, מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח אמת פשוטה, לגבי כל נשמה שעושים איתה "דין וחשבון מדעתו ושלא מדעתו", שכפי שהוא פסק את הדין על חברו, (דיבר עליו או חשב עליו כך וכך), באותו אופן פוסקים את הדין על עצמו בנוגע לאותם מצבים.

מאז ג' תמוז תשנ"ד הרב זמרוני אומר על הרבי - שליט"א - מלך המשיח חי כפשוטו ממש בגוף גשמי, ובזה "פסק בעל המאמר את הדין על עצמו" וכך פוסקים עליו את הדין למעלה שהוא חי כפשוטו ממש.

אין לנו עסק בנסתרות, ואיננו יודעים אם הרב זמרוני במעלת צדיק או "הלוואי ובינוני", אלא פשוט, כך עושים דין "למעלה" עם כל אחד, והיות שזה גופא ענינו המיוחד הפרטי והכללי של הרב זמרוני, לפרסם לכל אנשי הדור שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש, וזו האמת הפשוטה של כולנו, שהרב זמרוני הצליח להחדיר לעולם, ולכן את הדין הזה פוסקים עליו עכשיו למעלה, על הרב זמרוני, חי וקיים כפשוטו ממש.

וגם אם זה ככה, אז מדוע צריך לדבר באופן כזה "מוקצן" על הרב זמרוני (למרות שזו מסקנה הכי פשוטה לכל מי שמכיר אותו מקרוב ומרחוק), הנקודה היא - אמונה וביטחון.

 

דידן נצח

העניין נהיה יותר ברור אחרי ה"דידן נצח" האדיר של משיח בכיכר - שלא אנחנו פעלנו אותו. כאחד מהצוות שהרים את העניין, ראיתי את הטור של נעמה טוכפלד בחב"ד אינפו, והיא צודקת. גם אם היו לנו 20 מיליון ש"ח לפרסם את הארוע, לא היינו מצליחים להרים את האירוע בצורה שרון חולדאי עשה. ורואים שזה מכוון מלמעלה.

אבל מה, גם בשעת מעשה, שבוע לפני הכינוס, היינו בטוחים לגמרי שכל הטררם של רון חולדאי והעורכי דין וכו', הכל מלמעלה בשביל לפרסם עוד יותר את הכינוס. כך משמע מאגרות קודש שאיציק רחימי קיבל במענה למצב, רק להתעקש שוב ושוב, ודידן נצח, יד החסידים תהי' על העליונה. וכך בדיבורים בינינו, בביטחון ושמחה, עשיה של לכתחילה אריבער, שלא כל כך משנה איזה עורך דין ניקח, ולא משנה מה הוא יגיד, כי זו הדרך של הרבי שליט"א מלך המשיח (או של הרב זמרוני) להביא את הכינוס שיהיה כינוס חב"ד הכי גדול מאז ומעולם. (הערכות משטרה 52,000 במקום, ובערך 300,000 (שלוש מאות אלף) כניסות לשידור הישיר בארבע השעות של הכינוס, בערוצים השונים. (אתר הגאולה, חב"ד אינפו, ושידור ישיר בדפי פייסבוק שונים).

נדמה שמאז י' שבט הגדול - תשנ"ג, לא היה דבר כזה, ולא דומה לו. והכתבות שאחרי זה, וההתייחסויות בכל אופן אפשרי בתקשורת וכו' וכו'.

ביום ראשון שלפני, היה הדיון האחרון ב"מחוזי" בת"א. הכינוס - למחרת ביום שני. כל ההודעות במערכת הטלפונים להסעות, ובאתר באמונה וביטחון מלא. "הכינוס יתקיים במועדו - בהפרדה".

כבר ב"שימוע" בעיריית ת"א בשבוע שלפני כן, הראה עו"ד יניב כהן את כוחו, כאשר שלושת נציגי עיריית ת"א חשבו שהם יראו אותנו מתקפלים, ישבו משך שעה בראשים מורכנים, כאשר רק התחילו להבין לאיזה "פלונטר" סחב אותם ראש העיר שלהם, בגלל יועץ משפטי לא חכם (בלשון המעטה), וכעת, שלושת ה"גדולים" בעיריה לא יודעים איך הם חוזרים לראש העיר עם מה שהם שמעו עכשיו, ואיך הם אומרים לחולדאי שהוא טיפס על עץ הרבה יותר מידיי גבוה. אולי חמישים אמה.

אבל, (מבחינתנו - רק כדי להגדיל את המתח והתעניינות הציבורית), עיריית ת"א לא רוצה לרדת מהעץ, ועורכי הדין שלנו צריכים לרוץ לבג"ץ. (כי לא נשאר כמעט זמן לכינוס). (עם כל הכספים שכרוכים בזה, כו', ותודה למי שעזר לשים את עשרות אלפי הש"ח על הבג"ץ, ועדיין, "האגודה" נשארה בחובות גדולים אחרי הכנס). ובג"ץ - לא פוסק, אלא מחזיר את הענין ל"בג"צ קטן" בלשון המשפטנים, ביום ראשון. והמתח - גדל.

 

הנחש - שמש גדול

שבת פ' "חוקת" לפני המשפט בבית כנסת חב"ד רמת הנשיא. אחד המתפללים הקבועים בהשגחה פרטית נפלאה, לא אחר מאשר עו"ד יניב כהן - מגיש הבג"ץ. אחרי התפילה אנ"ש נשארים לקידוש, לוקחים משקה עם בנצי פרישמן ו"משקים" טוב את יניב כהן, וכאן בהחלטות הטובות בהתוועדות חסידית שפועלת מה שגם המלאך מיכאל לא יכול, כאן הוכרע מראש המשפט של מחר.

יניב מבחינתו, מתוועד על איך המצב מבחינתו לפני המשפט, (עיריית ת"א כבר רוצה שהשופט יחליט על המחיצה), על שדולת הנשים שמנסה להיכנס כמשיבה אחרי הרגע האחרון, ועל כך שהוא - יניב, מרגיש שהוא שליח לעניין גדול בהרבה. רק לשים אצבע קטנה, השאר - זה לא אנחנו. זה העניין של הרבי שליט"א מלך המשיח.

ביום ראשון נסעתי ליא"צ של אבי בקיבוץ גבע, וכשאני יוצא מבית העלמין אני מקבל טלפון מאילן חיון אחרי בקבוק משקה ב"דידן נצח", אומר לי "טוביה, מי שיגיד לך שהרב זמרוני הלך - תגיד לו שאילן חיון אומר שהרב זמרוני חי וקיים".

בשבת שאחרי, ה"ויכולו" של י"ב תמוז, פ' בלק, יש שיחה נפלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח בלקו"ש כרך ח"י, על המילים בהפטרה שבימות המשיח יהיה מצב של "לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם", שהגם שפועלים בדרך הטבע באמצעים טבעיים דרך בני אדם, אבל אין צורך להסתמך עליהם ובטח לא לייחל ולקוות להם, אלא לבטוח בישועת הקב"ה. וכאשר עורך הדין עצמו לא מאמין בכוחו ותבונתו, אלא מאמין בלב שלם שהוא עצמו רק כלי ביד ה' לבצע את רצון הרבי שליט"א מלך המשיח - הרי רואים את שליטת המשיח [=אלו ימות המשיח] כפשוטו, שליט"א גם באישי פרטי, וגם במרחב הציבורי. וגם - בתרגילים המבריקים של שדולת הנשים ורון חולדאי ליחצן את הכינוס. הנחש נעשה לרגע שמש גדול, העתיד המובטח כבר נראה לעין, יותר קרוב מתמיד.

וכשמדברים על הנחש ועל פרשת חוקת. והרי, משה רבינו נקבר "בגיא מול בית פעור" לכפר על עוון אותו הדור, הענינים עם בנות מדין, אבל לא רק על מה שהיה, אלא בעיקר על מה שיהיה. כי גם אנו, גלגול של דור המדבר, נמצאים בכניסה לארץ בגאולה האמיתית והשלמה, "על ירדן ירחו", אחרי 42 מסעות במדבר העמים, ו"עוון פעור". אז שבוע לפני הכינוס היה אותו מצעד מאוס שחולדאי מתגאה בו בת"א, ומיד אחר כך ראינו בחוש איך שמשה רבינו של דורנו עומד ומכפר, כאשר אותה סיבה שהביאה את חולדאי לטומאה ההיא, אותה סיבה גרמה לו ליחצ"ן את כינוס משיח בכיכר באופן שלא הוא ולא אנחנו יכולנו לשער. למה - כי זו לא דעתו, אלא דעת מי שאמר והיה העולם, והוא אמר בתורתו "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים". גם חולדאי והנשים שנכנסו בין הגברים ויצאו אחרי 10 דקות כי אף אחד לא הסתכל עליהן.

וגם מי שלא הצליחה, ונפגעה מהמשטרה, לא האשימה את חב"ד אלא את המדינה, ש"זו מדינת משטרה"...

 

לעשות כרצון איש ואיש

בדבר מלכות פ' ויגש מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח, איך אפשר (ובמילא צריך, וחייבים) בזמננו זה (ימות המשיח בפשטות) לפעול באופן של "נמנע הנמנעות", ולעשות בפועל "כרצון איש ואיש". בסעיף ה: "הוא עומד לגמרי למעלה מכל עניני העולם ואומות העולם, ועל אחת כמה וכמה מהגלות, ואדרבה - הוא מתנהג עמהם בתוקף, ועד שיש בכוחו לשנות גם את חוקי והנהגת המדינה". ואת זה בדיוק ראינו כאן, כאשר גם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, התייצב מאחורי טומאת רון חולדאי, והרב זמרוני ניצח.

הידיעה והביטחון שהרב זמרוני ממשיך גם עכשיו בכל הענינים, מבטיחה ששום דבר לא השתנה בבת ים עיר הגאולה, ובאגודה למען הגאולה ממשיכים לסחוב קדימה לקבלת הרבי שליט"א מלך המשיח בכל מקום וזמן, וצריך כסף, "ז'יד, דאוואי גרושי". 

ההבדל היחיד, אולי, שעכשיו אפשר לומר לכל אחד, שאחרי "משיח בכיכר", גם אתה יכול להמשיך בשמחה וביטחון ולהיות בעצמך "הרב זמרוני".

לחיים, לחיים ולברכה!!

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...