האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ברוכים הבאים: 'נאומים השדכנים' של הגר"ש ויצהנדלר • לצפייה

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 57 צפיות 0

במרכז הכינוס הארצי של חסידי חב"ד ליובאוויטש שנערך באולמי 'בראשיתה' בראשון לציון, נשא הגה"ח הרב שמעון ויצהנדלר משא מיוחד אודות החשיבות בלימוד שיחות ה"דבר מלכות" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וכן ביאר את ההבדל בין "שליח" ל"שדכן" ● הכתבה המלאה

במסגרת "פותחין בדבר מלכות" הוזמן הגה"ח הרב שמעון ויצהנדלר ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בראשון לציון, שחזר על שיחה של הרבי מלך המשיח שליט"א תוך כדי דגש מיוחד אודות חשיבות הלימוד בשיחות הקודש של שנת תנש"א-תשנ"ב, שעיקרן גאולה ומשיח וביאר את מעלת ה"שליח" כפי שבאה לידי ביטוי בדבר מלכות לחיי שרה.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...