האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרב זלמן נוטיק על נסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח

כנסים והרצאות

מערכת האתר 139 צפיות 0

בתחילת דבריו, מתייחס הרב נוטיק לדבריו של הרב בועז קלי שדיבר לפניו בכינוס, בקשר לתרגום התניא בערבית, ופתיחת מוקד אגרות קודש עם רבנים דוברי ערבית שיענו לערבים שפונים אל הרבי שליט"א מלך המשיח בשפתם.
בהמשך, מדבר הרב נוטיק על חשיבות הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח, ועל כך שלא מספיק מביאים לשם יהודים "מבחוץ" - "עם עגילים".

לקראת סיום דבריו, הרב נוטיק מתייחס למה שהתפרסם על אחיו זרח נוטיק מפתח תקוה שהעיז למחות נגד מפגין שמאל הקיצוני במוצאי שבת.
הוסרט בכינוס "יום משיח וגאולה" כינוס פעילי משיח, ראשל"צ, ז' אלול תשע"ז בהפקת האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...