האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כינוס הפעילים • צפו: נאום ר' בנצי גופשטיין

כנסים והרצאות

שיחת הגאולה 976 צפיות 0

הרב בנצי גופשטיין הגיע ל"יום של גאולה ומשיח" בהפקת האגודה למען הגאולה, לשאת דברים בנוגע לשליימות התורה, העם והארץ ולמחות על המצב. בין הסיפורים על מניעת התבוללות, אמר שאביגדול ליברמן סימן את הצעירים החלוצים "נערי הגבעות" בעלי מסירות הנפש על התורה העם והארץ, שאין להם כסף ואין להם נשק, והכריז עליהם כאויב הכי מסוכן של המדינה

 

בנצי גופשטיין מארגון להב"ה

בהמשך לזה, דיבר הרב בנצי גופשטיין שסיפר על הקשר של הרב כהנא הי"ד עם הרבי שליט"א מלך המשיח בענינים המשותפים של שלימות התורה, העם והארץ. הרב בנצי גופשטיין סיפר על כמה פעילויות אחרונות של הקבוצה שלו בנוגע לשלימות העם, תיקון חוק מיהו יהודי ומניעת התבוללות של נערות יהודיות צעירות שנתפסות ע"י ערבים ימח שמם.

מפלגת ש"ס נגד תיקון מיהו יהודי

הרב גופשטיין סיפר שהרב כהנא הי"ד העלה להצבעה בכנסת את חוק מיהו יהודי עם שדולת חב"ד. הרב כהנא חזר על דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח שחברי הכנסת הערבים צריכים לפסול את עצמם מהדיון, ונזף בחבר כנסת ערבי שאמר שלרבי מליובאוויטש אסור להתערב במה שקורה בארץ. בזמן ההצבעה, כל חברי הכנסת של מפלגת ש"ס ברחו מהמליאה כדי שתיקון החוק לא יעבור, ורק הרב יעקב יוסף ז"ל נשאר והצביע בעד תיקון החוק.

בין היתר דיבר הרב בנצי גופשטיין על הכרזה אחרונה של אביגדור ליברמן, שנערי הגבעות הם האויב של המדינה. בהמשך לקו ממשלתי זה של מלחמת חורמה בכל גורם שעלול להפריע להחזרת השטחים, אמר אחד משומרי הסף הלשעברים יובל דיסקין, ש"מדינת יהודה משתלטת על מדינת ישראל". כזכור, ממשלת ישראל מנהלת מסע מעצרים וכלא ללא משפט, נגד נערים בעלי מסירות נפש שביקרו או שרק דיברו עם חברים שלהם שישנו לילה אחד על גבעה חשופה בשומרון.

ובקשר לכך, אמר שחברי מפלגת הבית היהודי ויתרו מראש רח"ל על שטחי A ו-B, ועל שטח C גם אפשר להתפשר...

אין ממשלה להושיענו רק הרבי שליט"א משיח צדקנו. הפיתרון היחיד - משיח בן דוד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...