פותחים נושא

פותחים נושא / אתר הגאולה - כ"ו אלול התשע"ו, 07:40

פותחים נושא תבוא תשע"ו

הרב בנצי פרישמן, מראיין לקראת השנה החדשה את הרב לוי יצחק גינזבורג והרב ישראל שנייבאלג על המלכת המלך בראש השנה שכוללת גם, ובעיקר, את המלכת הרבי שליט"א מלך המשיח, ובענין שלימות הארץ מדבר עם הרב טוביה דורון על מסלול ההתנגשות לפינוי עמונה ועופרה, שממשלת נתניהו בוודאי תשתדל להימנע מהפינוי כדי לא ליפול כממשלת אולמרט.

פותחים נושא / אתר הגאולה - ח' אלול התשע"ו, 13:40

פותחים נושא ● יש נביא בישראל

הרב בן ציון פרישמן מראיין את המחנך הוותיק, רב רפאל חירותי על ספריו העוסקים בנבואות הרבי שליט"א מלך המשיח, בקשר ל"דבר מלכות" פ' שופטים בה בישר הרבי שליט"א מלך המשיח שיש נביא בישראל.