האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

סרקוזי קיבל ברכה להיות פרזידנט צרפת

כללי

אתר הגאולה 57 צפיות 0

סרקוזי קיבל ברכה להיות פרזידנט צרפת

לפני בחירתו, ניקולא סרקוזי קיבל ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח שהוא יהיה הפרזידנט הבא בצרפת

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...