האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מעמד הכתרה עולמי בהכרזת יחי המלך

כללי

אתר הגאולה 236 צפיות 0

ב' ניסן - מעמד הכתרה עולמי בהכרזת יחי המלך

שידור חוזר ממעמד ההכתרה לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, מערב שבת קודש פ' ויקרא ב' ניסן. הועבר בעש"ק פ' ויקרא ממערכת "נחייג ונשמע" בשעה 13:00 (שעון קיץ).

היום, ליל שישי אור ל-ב' ניסן, העברנו את השידור החי מנחייג ונשמע.

למי שלא מצליח לקלוט דרך אתר הגאולה. הקישור לשידור חי ביוטיוב: https://youtu.be/MKiWmbDwoG0 (רק להיום, ב' ניסן). 

היות שקישור טכני כזה בין הטלפון לאינטרנט הוא מסוג הענינים שאנחנו עוד לא מכירים היטב, לכן אנו מצפים להתגבר על עוד תקלות בהמשך הדרך, ומבקשים מצד אחד סבלנות, ומצד שני - עזרה ממי שיכול.

אפשר להשאיר הודעות ב"תגובות" ונשתדל להתייחס.

חודש טוב, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל,

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...