האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נגאלים השנה ב770

כללי

אתר הגאולה 171 צפיות 0

הרב שלמה שמידע מדייק על מילים מוגהות משיחת ודבר מלכות כ"ח סיון תנש"א וקונטרס בית רבינו שבבל, במסר נבואי קצר - נגאלים בשנה זו, האחרונה לעשור שנות השבעים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...