האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרב שלמה שמידע: חייבים להאמין לנביא שהוא המלך המשיח

כללי

אתר הגאולה 420 צפיות 0

הרבי שליט"א מלך המשיח הודיע בנבואה שבית המקדש נמצא כעת במקומו - 770 ברוקלין ניו יורק, ומשם ירד על מקומו בהר הבית יחד עם כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבארץ העמים.


- למה דווקא משם?

- כי זהו מקומו של נשיא הדור, המשיח שבדור, שממתין שם לגאול את עם ישראל.

- היות שהתגלה שהוא נביא, וחייבים להאמין לדברי הנביא, במילא יודעים שנביא זה הוא הוא המלך המשיח, כי הוא זה שישלים את בניין בית המקדש וקיבוץ נדחי ישראל, ולכן הוא כבר עכשיו "משיח בודאי".

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...