האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דוד מלך ישראל חי וקיים - הסרט המיוחד • לצפייה

כללי

מערכת האתר 622 צפיות 0

כשאנו מכריזים בקידוש לבנה "דוד מלך ישראל חי וקיים": מסביר אדמו"ר הזקן כי הכוונה בזה היא בעיקר למלך המשיח, שהוא מזרע דוד המלך ונקרא על שמו • השליח הרב ליאור מלכא הפיק סרט מעניין ומיוחד אודות העניין שהרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א חי וקיים • לצפייה ב"כתבה המלאה"

כשאנו מכריזים בקידוש לבנה "דוד מלך ישראל חי וקיים": מסביר אדמו"ר הזקן כי הכוונה בזה היא בעיקר למלך המשיח, שהוא מזרע דוד המלך ונקרא על שמו. בתקופה שלפני הגאולה ממש, בה הוא נסתר ונעלם - ואז נדרשת האמונה וההכרזה כי הוא חי וקיים והוא עומד להביא לכולנו את הגאולה.

הרבי שליט"א בא מזרע דוד המלך, כעדותו של הרבי הרש"ב שכל נשיאי חב"ד באים מזרע דוד המלך. כשהוא נסתר מעיננו כמו הלבנה, אזי בעצם הוא, כביכול, מבקש ופונה אלינו להיזהר בקידוש לבנה כי זאת עבודתו של משיח עצמו (כנ"ל).

יש להמשיך ולהפנות את המבט אליו כי הוא חי וקיים וישוב ויתגלה כמו הלבנה. כשאנו מכריזים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, בזה אנו מגלים את מציאותו של הרבי מלך המשיח הבא מזרעו של דוד המלך, ומוסיפים חיים ומגלים את חייו הנצחיים.

הבה נמשיך לפעול בשיא השוטרעם בעריכת קידושי לבנה: ברוב עם, בשמחה ובריקודים, ומתוך כוונה מיוחדת להביא כבר את הגאולה בפועל. הבה נעשה זאת בשמחה ונזכה תיכף ומיד ממש לראות בתפארת הגלות מלכנו משיחנו – מיד ממש!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...