האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הוידאו היומי 580 ג' סיון

כללי

אתר הגאולה 1280 צפיות 0

ימי הכנה למתן תורה מראש חודש סיון עד חג מתן תורה ועד י"ב סיון סוף ימי התשלומים של חג השבועות, הם ימים מיוחדים בהם אין קיטרוגים על עם ישראל, בדוגמת הימים מראש השנה ועד יום הכיפורים. בימים אלו הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שיחות באופן שמח במיוחד. הקב"ה רצה להרבות את הזכויות של כל יהודי וכל היהודים, ולכן הרבה להם תורה ומצוות, שיהיה לכל אחד אפשרות למה שיותר זכויות.
בואו לכינוס "הקהל" הגדול

"משיח בכיכר", ד' תמוז תשע"ו 10.07.2016 כיכר רבין ת"א שעה 19:00


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...