התוועדות חסידית

התוועדות חסידית / מערכת האתר - ט' חשון התשע"ז, 09:43

גאולה לכל העם בזכות האמונה

הרב משה קורנוויץ, בכינוס התמימים העולמי, "אין אנו מניחים אותו", עם ישראל לא האמינו לקב"ה שמשה יכול למות, ויש בכח עם ישראל למחות ולהחיות את "משה רבינו". האמונה בבירת המשיח של "הרשעים" מביאה גם אותם לזכות לימות המשיח, ולראות את ביאת הרבי שליט"א משיח והתגלותו בגאולה האמיתית והשלמה.

התוועדות חסידית / מערכת האתר - ט' חשון התשע"ז, 09:00

הרב ברוין: לא להכניס את החוץ פנימה

הרב ישעי' ברוין אב בית דין צדק קראון הייטס, בכינוס התמימים העולמי תשמ"ז, אומר ללמוד את שיחות הרבי בברכת התמימים ששם נמצאות ההוראות לתלמידי הישיבה התמימים. "תמים" יש לו כל מה שהוא צריך בשביל ללמוד תורה כמו "אוכלי המן", והוא לא צריך להסתכל "בחוץ", ובטח לא להכניס את "החוץ" פנימה ע"י "מכשירים" סלולריים.

התוועדות חסידית / מערכת האתר - ח' חשון התשע"ז, 13:28

לשמוח ביום כיפור עם הרב קניג

השליח, המשפיע, בעל התפילה המפורסם אלעזר קניג ש"סוחב" כל שנה את התפילות בימים הכי דחוסים ב770 מקצה לקצה, מתוועד בדרכו המיוחדת, מלמד במשך שעתיים את פרק השמחה בעבודת ה' החסידית, איך לקיים את הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לשמוח ביום הכיפורים.

התוועדות חסידית / מערכת האתר - ח' חשון התשע"ז, 08:35

שלוש וחצי שעות עם הרב עקיבא וגנר

הרב עקיבא וגנר ראש ישיבת תומכי תמי מים חב"ד בטורונטו (מאז הקמתה בשנת תשנ"ז) מתוועד עם תלמידי ישיבות חב"ד בעולם, ה"תמימים" מישראל שבאו לרבי שליט"א מלך המשיח לחודש החגים, במוצאי ראש השנה תשע"ז.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ח' חשון התשע"ז, 08:14

ז' חשון - קבוצה ע"ו יוצאים לשליחות

"ויעקב הלך לדרכו", ז' חשוון הוא תאריך סיום ה"שנה תמימה" אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. תלמידי קבוצה ע"ו בריקודי שמחה לקראת היציאה לעבודה היחידה שנשארה, שהיא לא "עבודת השליחות" שזו הרי נסתיימה, ונשארה רק העבודה המיוחדת לקבל את פנני משיח צדקנו, ולהביא את ההתגלות בפועל בעולם.

התוועדות חסידית / מערכת האתר - ו' חשון התשע"ז, 14:00

הרב מייאסקי: אין שום שינוי

לפרוק את החבילות מכינוס התמימים העולמי עם הרב שלמה מייאסקי, מנהל מכון חנה ומשפיע בקראון הייטס, מחבר ספר "ליקוטי מקורות". הרב מייאסקי מסביר בסיפורים חסידיים שאין שום שינוי, הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא כפשוטו ממש, וזה שאנו ממשיכים להגיע ל770 פועל את ההתגלות. בגלל חשיבות הדברים רשמנו את תוכן הדברים בכתבה.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ה' חשון התשע"ז, 20:45

בערל והלל זלצמן ח' תשרי תשע"ז

לפרוק את החבילות מהתוועדות חסידית עם האחים בערל והלל זלצמן לפני יום כיפור תשע"ז, על סיפורי מסירות נפש של לימוד במחתרת היהודית בסמרקנד מתובלים בניגונים חסידיים וסיפורי חסידים.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ה' חשון התשע"ז, 13:55

אגרות קודש עם הרב אנטיזדה

אמש (מוצ"ש) ב770, במהלך המלווה מלכה וסיום הלכות ברמב"ם, דיבר הרב משה אנטיזדה שנוהג לשהות בבית חיינו בתחילת חודש חשוון, וסיפור כמה סיפורי מופת באגרות קודש שהתגלגלו דרכו. לצפיה.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 16:00

הרב מנדי הנדל בסיכום "צאתכם לשלום"

הרב מנחם מענדל הכהן הענדל מנהל ארגון אש"ל - הכנסת אורחים, שדואג מידי שנה ללינות וארוחות לאלפי אורחים שבאים לרבי שליט"א מלך המשיח לחודש החגים, מספר סיפורים מהכנסת אורחים ונותן תודה לעוזרים במלאכה.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 15:24

הגרלות על דולרים וקונטרסים

בין אלפי התמימים שהשתתפו בסדרי הלימוד בחודש החגים, הוגרלו פריטים שהתקבלו מידו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח, דולרים וקונטרסים. לצפיה בחלק מההגרלה ע"י הרב שניאור שניאורסון.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 15:11

התחלת הרמב"ם: הרב אסף פרומר

הרב אסף פרומר מקשר את המילים "יסוד היסודות ועמוד החכמות" בתחילת הרמב"ם עם ההתבטלות לרבי שליט"א מלך המשיח, ובפרט בזמן השהיה ב-ד' אמותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בביתו 770 גימטריא "בית משיח", מרכז חב"ד העולמי בו נמצא הרבי שליט"א מלך המשיח ומצפה להתגלות. "כעומד לפני המלך". יחי אדוננו מורנו ורבנינו מלך המשיח לעולם ועד!!

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 14:40

הרב ברוין: הרמב"ם היומי בתחילת היום

בקשר לסיום העולמי של מחזור הל"ד של לימוד ג' פרקים ליום בספר יד החזקה להרמב"ם, בו מסיימים את כל ה"יד החזקה" מידי שנה, מעורר הרב יוסף ישעי'ה ברוין, אב בית דין קראון הייטס, שצריך ללמוד את ג' הפרקים האלה לאו דווקא לפני שהולכים לישון...

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 14:09

הרב בוגומילסקי מסיים את הרמב"ם

סיום מחזור הל"ד של לימוד הרמב"ם העולמי ב770, מרכז חב"ד העולמי ברוקליו ניו יורק, נערך השנה (תשע"ז) ע"י הרב פסח בוגומילסקי מניו ג'רסי, מחשובי רבני חב"ד בארה"ב. הרב מתמקד על דיוקי אותיות במכתב של הרבי שליט"א מלך המשיח אליו, אגרת קודש שנדפסה כבר בספרי האגרות קודש, ומדבריו אפשר לראות שכל אות באגרות קודש מדוייקת ומכוונת לעתיד.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 13:38

הריקודים בסיום כינוס צאתכם לשלום

לקראת סיום החודש פלוס במחיצתו של הרבי שליט"ר מלך המשיח, נערך כינוס לתמימים שזכו. השמחה הגדולה, הביטחון והאמונה בכוחות הגדולים שקיבלו מהרבי שליט"א מלך המשיח לצאת לשליחות להוריד לעולם את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש מתוך ריקוד ישר אל הגאולה האמיתית והשלמה.