התוועדות חסידית

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ה' חשון התשע"ז, 13:55

אגרות קודש עם הרב אנטיזדה

אמש (מוצ"ש) ב770, במהלך המלווה מלכה וסיום הלכות ברמב"ם, דיבר הרב משה אנטיזדה שנוהג לשהות בבית חיינו בתחילת חודש חשוון, וסיפור כמה סיפורי מופת באגרות קודש שהתגלגלו דרכו. לצפיה.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 16:00

הרב מנדי הנדל בסיכום "צאתכם לשלום"

הרב מנחם מענדל הכהן הענדל מנהל ארגון אש"ל - הכנסת אורחים, שדואג מידי שנה ללינות וארוחות לאלפי אורחים שבאים לרבי שליט"א מלך המשיח לחודש החגים, מספר סיפורים מהכנסת אורחים ונותן תודה לעוזרים במלאכה.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 15:24

הגרלות על דולרים וקונטרסים

בין אלפי התמימים שהשתתפו בסדרי הלימוד בחודש החגים, הוגרלו פריטים שהתקבלו מידו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח, דולרים וקונטרסים. לצפיה בחלק מההגרלה ע"י הרב שניאור שניאורסון.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 15:11

התחלת הרמב"ם: הרב אסף פרומר

הרב אסף פרומר מקשר את המילים "יסוד היסודות ועמוד החכמות" בתחילת הרמב"ם עם ההתבטלות לרבי שליט"א מלך המשיח, ובפרט בזמן השהיה ב-ד' אמותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בביתו 770 גימטריא "בית משיח", מרכז חב"ד העולמי בו נמצא הרבי שליט"א מלך המשיח ומצפה להתגלות. "כעומד לפני המלך". יחי אדוננו מורנו ורבנינו מלך המשיח לעולם ועד!!

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 14:40

הרב ברוין: הרמב"ם היומי בתחילת היום

בקשר לסיום העולמי של מחזור הל"ד של לימוד ג' פרקים ליום בספר יד החזקה להרמב"ם, בו מסיימים את כל ה"יד החזקה" מידי שנה, מעורר הרב יוסף ישעי'ה ברוין, אב בית דין קראון הייטס, שצריך ללמוד את ג' הפרקים האלה לאו דווקא לפני שהולכים לישון...

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 14:09

הרב בוגומילסקי מסיים את הרמב"ם

סיום מחזור הל"ד של לימוד הרמב"ם העולמי ב770, מרכז חב"ד העולמי ברוקליו ניו יורק, נערך השנה (תשע"ז) ע"י הרב פסח בוגומילסקי מניו ג'רסי, מחשובי רבני חב"ד בארה"ב. הרב מתמקד על דיוקי אותיות במכתב של הרבי שליט"א מלך המשיח אליו, אגרת קודש שנדפסה כבר בספרי האגרות קודש, ומדבריו אפשר לראות שכל אות באגרות קודש מדוייקת ומכוונת לעתיד.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 13:38

הריקודים בסיום כינוס צאתכם לשלום

לקראת סיום החודש פלוס במחיצתו של הרבי שליט"ר מלך המשיח, נערך כינוס לתמימים שזכו. השמחה הגדולה, הביטחון והאמונה בכוחות הגדולים שקיבלו מהרבי שליט"א מלך המשיח לצאת לשליחות להוריד לעולם את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש מתוך ריקוד ישר אל הגאולה האמיתית והשלמה.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - א' חשון התשע"ז, 12:51

הרב נוטיק: לאכול את המשפיעים בכיף

הרב זלמן נוטיק, מקשר את נ' אלפי יובלות ועצמות ומהות ומשיח לאתכפיא של בחור שעובד בחופש בשביל כסף לנסוע לחודש החגים לרבי שליט"א מלך המשיח על מנת להתגלגל בחודש החגים ב770 כמעט ללא שינה, עם דברי הרבי שליט"א מלך המשיח שכבר נמצאים לפני השולחן ערוך ואוכלים את הלוויתן ואת שור הבר ויין המשומר. לאכול משפיעים. לתיאבון.

התוועדות חסידית / מערכת האתר - י"ב תשרי התשע"ז, 14:55

הרב גרשון אבצן ליל שישי י"ב תשרי תשע"ז

הרב גרשון אבצן התוועד בליל שישי י"ב תשרי בירכתי 770 מספר שעות. הקטע כאן בערך משעה 01:00 בלילה, מאמצע ההתוועדות מיוחדת ומרתקת שנמשכה כפשוטו עד שהאיר השחר. הרב אבצן ראה לראשונה את הרבי שליט"א מלך המשיח בראש השנה תשנ"ג, כשהיה נער בן 12. התוועדות שצריך לשכתב כל מילה, ועכשיו - אפשר להיכנס.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ה' תשרי התשע"ז, 12:09

ארמון למלך המשיח גילויים מדהימים

אתמול, ליל שישי אור ל-ה' תשרי תשע"ז, בעניין בניית הארמון לרבי שליט"א מלך המשיח, הרב משה חיים עמית בסיפור מדהים מקהילת קרצ'ינף רחובות, הרב לוי יצחק גינזבורג על התעכבות הבניה אחרי ג' תמוז, הרב שניאור שניאורסון על הארמון שציווה הרבי הרש"ב לבנות למלך המשיח בשכונת הבוכרים בירושלים בט"ו אלול, ועוד.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ה' תשרי התשע"ז, 11:51

עד מתי - שנכריז יחי אדוננו

הרבי שליט"א מלך המשיח הכריז ותבע וביקש מהקב"ה אלפי פעמים במילים של דוד המלך בתהילים, "עד מתי". ורק פעם אחת הוא הסביר, שאנחנו צריכים לדעת את הכוונה הפנימית במילים אלו, שאנחנו, העם, נזעק ונכריז יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!! הרב לוי יצחג גינזבורג, אור ל-ה' תשרי תשע"ז

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - י"א אב התשע"ו, 21:42

י"א מנחם אב ראובן דונין

לקראת היארצייט של ראובן דונין בי"א מנחם אב, נזכרים בסינרמה כ' חשון תשנ"ה, הכינוס הגדול הראשון בארץ הקודש של האגודה למען הגאולה, וההזמנה הראשונה של הרבי שליט"א מלך המשיח לבוא ולהשתתף.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ז' אב התשע"ו, 21:22

הרב יעקב רייניץ במרכז ממש

הרב יעקב רייניץ, משגיח ישיבת חב"ד בלוד, "בעל מעשה" מלומד בניסים, ידיו לו רב בישועות אלוקיות דרך אגרות קודש, בכמה סיפורים שהיה עד להם לאחרונה.

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ז' אב התשע"ו, 12:12

הרב בא גד מספר על הניסים

הרב יוסף בא גד, ראש ישיבת בנ"ע נחלים כבר 61 שנה, מחבר ספר "נחלי בא גד", ויוזם שיטת הלימוד "סוגיות בגמרא" בישיבות בנ"ע, ח"כ (מולדת) לשעבר, מספר על הברכה שקיבל מהרבי שליט"א מלך המשיח בזכותה הוכפל מספר התלמידים בישיבתו.

התוועדות חסידית / מערכת האתר - י"ח תמוז התשע"ו, 14:17

הנני בידך • הזמר מוטי שטיינמץ מנגן את הלהיט הידוע: לצפייה

רבבות התקהלו ב"מעמד קהל הגדול בעולם" שנערך בכיכר רבין בתל-אביב "לקבלת פני משיח צדקנו" • במהלך העצרת הופיע גדול הזמר החסידי ר' מוטי שטיינמץ וביצע את הלהיט "הנני בידך" שריגש את הקהל שתוכנו הוא שהקב"ה מנהל את העולם ועל הכל בהשגחה פרטית • לצפיה

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - י"ח תמוז התשע"ו, 14:12

כאייל תערוג • הזמר מוטי שטיינמץ מנגן יחד עם הקהל: לצפייה

"הקהל את העם בכיכר": רבבות התקהלו ב"מעמד קהל הגדול בעולם" שנערך בכיכר רבין בתל-אביב "לקבלת פני משיח צדקנו" • במהלך העצרת הופיע גדול הזמר החסידי ר' מוטי שטיינמץ שריגש את הקהל עם השיר הידוע "כאייל תערוג", כאשר הקהל מצטרף אליו עם כל הגעגועים למלך המשיח: "צמאה נפשי" • לצפיה