התוועדות חסידית

התוועדות חסידית / זמן הגאולה - י' ניסן התש"פ, 21:10

הרב חיים טל: מה זה רבי

לכבוד י"א ניסן צפו ברב חיים טל (שודר זה עתה בשידור בכורה) מספר: מה זה רבי. לכבוד י"א ניסן תש"פ, יום הולדת ה118 של הרבי שליט"א מלך המשיח, מדבר על "מה זה רבי" על פי שיחת הדבר מלכות פרשת צו תנש"א, ועוד

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ב' חשון התש"פ, 19:29

התוועדות ר"ח כסלו תשע"ז

כהכנה להתוועדות ר"ח כסלו, שלושים יום לפני הרגל, צפו בקטעים מהתוועדות ר"ח כסלו תשע"ז במרכז ממ"ש בני ברק עם הרב עופר מידובניק, והרב שמעון ויצהנדלר

התוועדות חסידית / אתר הגאולה - ט"ו אב התשע"ט, 15:01

כל אחד שייך היום להנחת ד' זוגות תפילין

בקשר לדברי משיח פ' ואתחנן תשמ"ט, בהם דובר על הנחת ד' זוגות תפילין, הננו מביאים שוב את אחת הפעמים בהם סיפר הרב זמרוני מדוע הנחת ד' זוגות שייכת היום לכל אחד, ענין שכתוב יותר בפירוט בהקדמה לספרו "תפילין של ימות המשיח" על הנחת ד' זוגות תפילין