האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הכל, גם מתן תורה להבל ולריק אם אין את ההתגלות

התוועדות חסידית

אתר הגאולה 990 צפיות 0

כאשר מצפים למתן תורה, צריך לדעת למה מחכים. ובימינו - התביעה הבלתי מתפשרת "להביא לימות המשיח" בפועל ממש, ואם הרבי שליט"א מלך המשיח לא מתגלה, הכל "להבל ולריק", גם מתן תורה, גם עבודת האבות, גם בריאת העולם. חייבים לפעול את ההתגלות והרבי שליט"א מלך המשיח עצמו ונתן כוחות

הרב זמרוני ציק בסיכום כנס פעילים כ"ב אלול תשע"ה, על "השיחה הידועה", והתביעה הבלתי מתפשרת מכל אחד ואחת לפעול "להביא לימות המשיח" בפועל ממש, ואם הרבי שליט"א מלך המשיח לא מתגלה, הכל "להבל ולריק", גם מתן תורה, גם עבודת האבות, גם בריאת העולם. חייבים לפעול לגלות את המשיח, והרבי שליט"א מלך המשיח עצמו "הפיל" את זה עלינו, ונתן כוחות.

כל הפעולות שלנו, כל העשיה, זה "להבל ולריק" אם הרבי שליט"א מלך המשיח לא התגלה גם בפינה הכי נידחת שבעולם.
כל ההצלחות של פירסום משיח, כל החוזרים בתשובה, ופירסום חב"ד, כל מפעל השלוחים, וגם.. מעמד מתן תורה אצל משה רבינו הכל זה להבל ולריק אם לא הושלמה הכוונה שבבריאת העולם, שנברא בשביל המשיח, "לא איברי עלמא אלא למשיחא".
עוד לפני תחילת הבריאה היה "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים - זה רוחו של משיח", וכעת שאנו נמצאים לפי העדות של הרבי שליט"א מלך המשיח אחרי השלמת כל קיום התורה והמצוות, כל הענינים הכי טובים שיש זה דברים צדדיים וזניחים, ואם משיח לא מתגלה, זה הכל ח"ו להבל ולריק.
כאשר יהודי עסוק בעשיה חיובית כלשהי, לימוד תורה או קיום מצוות, או גם "הפצת המעיינות", או אפילו שבע מצוות בני נח, ואפילו אם עסוקים ומצליחים בפירסום זהות המשיח, כל ההצלחות של שיכנוע והוספת עוד יהודי ולהבדיל עוד גוי למאמינים ותומכים, זו לא התכלית של התגלות המשיח.
התכלית והנקודה היא אך ורק התגלות המשיח בגאולה אמיתית ושלמה. בלי זה אין שום דבר, והכל להבל ולריק.
בוודאי שצריך להמשיך בכל הפעולות הטובות, (שמקרבות את העניין), אבל יחד עם זה, צריך כל הזמן להחזיק חזק בנקודה, ולא לאבד את הנקודה אף לרגע, ולתבוע מהקב"ה ומהרבי שליט"א מלך המשיח את ההתגלות בכל זמן ובכל האופנים שאפשר.
אמנם דרישה כזו היא בלתי אפשרית, אבל זה בדיוק מה שהרבי שליט"א מלך המשיח תובע, ונותן כוחות, עד ההתגלות שמלחה והמושלמת בגאולה האמיתית והשלמה.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...