האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרבי שליט"א מלך המשיח אמר לי "אתה תברך"

התוועדות חסידית

אתר הגאולה 754 צפיות 0

הרב ד"ר בן ציון בן עמי, 73 חסיד, מקובל ומיקרוגרף, מספר שאשתו ילדה לו בן זכר אחרי שלוש בנות, בזכות ברכה של הרבי שליט"א מלך המשיח, למרות שכל הרופאים הרופאים אמרו שאין כל סיכוי.

"אני יכול לדבר עשר שעות רק על הפסוק "יחי אדוננו" הוא מצהיר, ומביא טעימה קטנה.

הרבי שליט"א מלך המשיח ביקש ממנו להכין ציור מיקרוגפי שיושיע זוגות שאין להם ילדים, שיחולק לזוגות שמעוניינים. הרב בן ציון הכין ציור כזה. לאחר מכן, הרבי שליט"א מלך המשיח אמר לו במעמד חלוקת הדולים "אתה תברך".

למעלה משלושת אלפים ילדים נולדו בזכות הברכות האלו.
מתוך כינוס "הקהל" י'-י"א שבט תשע"ו, אולמי "בלוודר" ראשל"צ, ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה, בת ים עיר הגאולה.

הרב בן ציון 054-449-1118
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...