האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חלוקת דולרים ב770 יום א' כ"ד מנ"א תשע"ו

פנינים מחלוקת דולרים

אתר הגאולה 928 צפיות 0

צפו בקטעי וידאו וגלריה מחלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח מיום א', כ"ד מנחם אב תשע"ו, אחרי תפילת מנחה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...