פנינים מחלוקת דולרים

פנינים מחלוקת דולרים / אתר הגאולה - ל' חשון התשע"ט, 20:27

בחודש כסלו זה נהיה מיד פי שמונה

אם באים לחודש כסלו עם התחלה של עשיה כלשהי שנעשתה בחודש מרחשון - בחודש כסלו, זה נהיה מיד פי שמונה. דברי הרבי שליט"א מלך המשיח לאבי טאוב ועו"ד אלי קולאס שעברו ב"דולרים" ביום כ"א חשון תנש"א.