האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קהל גדול ישובו בקורונה - בפרשת ויקהל

שיעורים בדבר מלכות

אתר הגאולה 57 צפיות 0

קהל גדול ישובו בקורונה - בפרשת ויקהל

קטע מבשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח, מפרשת ויקהל, בה הוא אמר שהתחיל כבר מעין קיבוץ גלויות לעתיד לבוא.
אין ספק שמצב הקורונה (כתר) בעולם לעומת המצב בארץ ישראל, שהיא כדברי הרבי שליט"א מלך המשיח: "המקום הבטוח ביותר בעולם", יביא בהמשך גל עליה גדול של יהודים מכל העולם כולו, "קהל גדול ישובו הנה, כספם וזהבם איתם" בגאולה האמיתית והשלמה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

סרטון: הרב שניאור אוריאן.

מה הקשר בין פרשת השבוע ויקהל פקודי, קורונה וגאולה❓ // הרב דורון אורן

ויקהל מרמז על הקהלת כל בני ישראל לקהל אחד , עם אחד - אחדות נעלית (אחדות שלמעלה מהמציאות של כל אחד מאיתנו כפי שהוא בפני עצמו). על ידי זה מתגלה כח עליון, כח שלמעלה מאיתנו ולמעלה מהתפיסה שלנו.

פקודי לעומת זאת, מרמז על פקידה של כל אחד ואחת בפני עצמו, עם מדותיו ומעלותיו הפרטיות, האיכות האישית שלו. החיבור של ויקהל ופקודי מביא אותנו לשלמות: עוצמה אלוקית שלמעלה מהמציאות וטבע העולם (ויקהל), מתגלה בפנימיות, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו (פקודי).

גם הקורונה פועל את שני הדברים: מחד, כולנו שמים לב לתעלומה בלתי נתפסת, המעמידה בשאלה את כל תפיסת העולם שלנו, שום דבר כבר אינו ברור מאליו, שום דבר אינו בטוח (הכסף, הבריאות וכו') - לפתע נעלמה יציבות העולם, אנו מתמודדים עם עניין בלתי נתפס (כמו ויקהל).

מאידך, קורה תהליך חיובי: כל אחד מאיתנו יושב בביתו עם עצמו ועם משפחתו, מגלה בתוכו עולם חדש, עוצמה פנימית חדשה (כמו פיקודי), לאור ההתמודדות עם המציאות הבלתי מובנת.

וזהו גם תהליך הגאולה:
המילה גאולה מורכבת מהמילה"גולה" בתוספת האות "אלף".
ה "אלף" - מרמז על אלופו של עולם, אלוקות שלמעלה מהעולם (כמו ויקהל), ב גולה - מציאות העולם על כל פרטיו ללא הגילוי האלוקי (כמו פקודי).
החיבור ביניהם מביא לשלמות של חיבור אלוקות עם העולם.
בימים אלה, התהליך הזה קורה בתוכנו ולנגד עינינו!

שנזכה מיד ממש לגאולה שלימה בהתגלות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...