האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כינוס תורה באסרו חג הפסח כ"ג ניסן תש"פ

קטעים מבית חיינו

זמן הגאולה 265 צפיות 0

כינוס תורה באסרו חג הפסח כ"ג ניסן תש"פ

צפו והאזינו לחידושי התורה בכינוס תורה מרכזי מיוחד בחצר גינת ביתן המלך המשיח בשדרה המזרחית, ליד 770 "ברמות הכתר"  ברוקלין ניו יורק.

ערוץ זמן הגאולה

כפי הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לערוך כינוסי תורה באסרו חג, ובקביעות כזו שאסרו חג חל ביום שישי - להתחיל את הכינוס ביום שישי ולערוך המשך בימים שלאחרי זה,
נערך בשדרת איסטערן פארקוואי - תוך שמירה על כללי הבריאות - תחילת כינוס תורה.
בסרטון, נואם הת' ברוך שניאור שי' נחשון.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...