קטעים מבית חיינו

קטעים מבית חיינו / אתר הגאולה - ג' אייר התשע"ט, 13:21

כינוס התייסדות המטה העולמי להבאת המשיח

צפו בסרט ההתוועדות הקמת המטה העולמי להבאת המשיח, כפי שמפורט בחוברת "העובדות שמאחורי הפסק, (מצורפת בכתבה המלאה). ביום ב' אייר תנש"א הרבי קיבל את פסקי הדין הראשונים שהוא הוא המלך המשיח, וביום רביעי באותו שבוע הוקם ב770 המטה העולמי להבאת המשיח שבראשו עומד הרב בוטמן

קטעים מבית חיינו / אתר הגאולה - ג' אדר ב' התשע"ט, 12:48

התמימים ב770 ממשיכים לרקוד

התמימים ב770 ממשיכים לרקוד אל (טאנצט אריין) הגאולה האמיתית והשלמה, ובפרט לפי ציווי הרבי שליט"א מלך המשיח שמבטלים את הענינים הבלתי רצויים על ידי שמחה, במיוחד בשנה מעוברת שאז ישנם שישים ימי שמחה רצופים והענינים הבלתי רצויים מתבטלים בשישים

קטעים מבית חיינו / אתר הגאולה - ג' אדר א' התשע"ט, 11:42

רוקדים ב770 ראש חודש אדר

צפו בתמימים חיילי בית דוד במחרוזת ריקודי משיח וגאולה בראש חודש אדר בבית חיינו 770, ערוך מסרטונים שצולמו מעזרת נשים צדקניות והופצו ברשת

קטעים מבית חיינו / אתר הגאולה - ח' סיון התשע"ז, 10:01

מדוע אדם הראשון לא מת באותו יום שאכל מעץ הדעת?!

הקב"ה הזהיר את אדם הראשון שאם יאכל מעץ הדעת ימות. ואחרי שהוא אכל, הוא חי עוד 930 שנה! מתוך ביאור נפלא על פירוש רש"י בפרשת נשא מתבארת התשובה לשאלה זו בפרשת מתוך התוועדות מוצאי שבת קודש פ' נשא תשל"ח, שיחה מתורגמת בוידאו.

קטעים מבית חיינו / אתר הגאולה - כ"א חשון התשע"ז, 18:12

הוידאו מ770 שהוקרן בכינוס

חלוקות דולרים, לקח, פ"נים, ועוד ועוד. הוידאו שהוקרן לראשונה בכינוס "ברוכים הבאים" ערוך ע"י התמימים שמתעדים את הרבי שליט"א מלך המשיח כל השנה.