תג: איסור מסירת שטחים

ביטחון עם ישראל / מערכת האתר - י"ז אלול התשע"ט, 13:53

עמדת מלך המשיח: אסור לתמוך בהם!

"עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשיריות שנים – וגם נתפרסם כו"כ פעמים במשך שנים אלה – שמטעמי פיקוח נפש (מן הערבים) אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מאה"ק (יש"ע – יהודה, שומרון, עזה) להערבים – במפלגה בעת בחירות, ואיסור תמיכה במנהיגי' בנוגע לארגון והקמת ממשלה".

שלימות הארץ / מערכת האתר - כ"ה אדר ב' התשע"ט, 13:38

הממשלה מסרה עוד חלקים בארץ ישראל!

בעוד גורמים מסויימים מנסים לקראת הבחירות בשבוע הבא, להצהיר שכביכול כיום לא עומדת על הפרק סוגית הדיבורים עם הערבים על מסירת שטחים, באה המציאות וטופחת על פניהם. היום פורסם בכלי התקשורת כי הממשלה אישרה את הגדלת איזור הדיג מול חופי רצועת עזה, מה שמביא לתנועה חופשית יותר של כלי שיט שחלקם עלולים להכיל כלי נשק.

שלימות הארץ / מערכת האתר - י"ח אייר התשע"ו, 11:48

ארץ ישראל שייכת רק ליהודים כי כך קבע הקב"ה בתורתו

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר בשיחה מיוחדת מל"ג בעומר תש"ל, שהמענה היחידי לגוי שטוען על חזקת הארץ, היא שארץ הקודש שייכת אך ורק ליהודים וזאת על פי רצונו של בורא עולם שכך כתב בתורתו הק'. גם הגוי מאמין במה שכתוב בתורה וכשאומרים לו תשובה זו בדרכי נועם ושלום הוא משתכנע. בסרטון המצורף, יהודי חסיד חב"ד קיים הלכה זו למעשה כשנתקל בערבים שלא אפשרו לו לזרוע חיטה באדמת יו"ש. לבסוף, הערבים השתכנעו ואפשרו לו להביא טרקטור ולזרוע! לקריאת השיחה המלאה ולצפיה בסרטון הבלתי רגיל