האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קונטרס "דברי משיח" השבועי • שבוע פרשת תצווה תש"נ >> להורדה

שיחות קודש

שניאור גרינפלד 71 צפיות 0

קונטרס "דברי משיח" השבועי • שבוע פרשת תצווה תש"נ >> להורדה

כמידי שבוע "המכון להפצת תורתו של משיח" מוציא לאור קונטרס שבועי, ובו תדפיס מיוחד מתוך סדרת הספרים "דברי משיח" בהם מופיעים לפי סדר השנים כל תורת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א הלא מוגהת וכן היומנים ועוד מהיכל המשיח • והשבוע: השיחה והיומן משבת פרשת תצווה, ערב חג הפורים תש"נ • להורדה

לקראת ש"פ תצוה, פ' זכור, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ תצוה, פ' זכור, ערב פורים תש"נ - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תש"נ".

[כרגיל מיוסדת ההנחה ע"פ כמה הנחות שי"ל בשעתן (ר"ד של פאקס א שיחה, תוכן קצר של ועד הנחות התמימים, ו"השלמות" לשיחה המוגהת שי"ל ע"י ועד הנחות התמימים וועד הנחות בלה"ק), והשבוע נוספו גם כו"כ פרטים מרשימה פרטית של הרה"ת ר' אברהם שי' מאן - משפיע בישיבת תות"ל טורונטו (שהוסיף בשעתו על עלי התוכן קצר), הבאות כאן בפרסום ראשון (ותודתנו נתונה לו)].

מהענינים המבוארים בהתוועדות זו:
• החידוש דפרשת זכור שקריאתה מדאורייתא
• בדורנו כבר סיימו את מלחמת עמלק, ומוכנים לגאולה
• הלימוד מקביעות השנה שפורים חל ביום ראשון
• לימוד דיני קריאת המגילה וטלטולה בשבת
• קבלת החלטות טובות בנוגע לכל מצוות פורים
• ביאור פרש"י ר"פ תצוה: "זך בלי שמרים, כמו ששנינו במנחות מגרגרו בראש הזית" - בעבודת האדם
• להרבות בהתוועדויות, מבלי לדאוג מתי יישאר זמן ללימוד התורה...

בתור הוספה, באים "פנינים" אחדים מחלוקת הדולרים ביום ראשון, חג הפורים תש"נ:
• צדקה מיוחדת ל"חברת שמחת שבת ויו"ט"
• מיחידות בשנת תש"ל ועד 120 שנה
• כאשר ילד ירה ירי' באקדח פורים...
• לר' מאיר מנחם הכהן בלאו - מלאות שנתיים ל"קראון הייטס ניוז-ליין"
• ברכות להצלחה במשפט ולטיפולים רפואיים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להורדת הקונטרס לחץ כאן: tetzaveh5750tetzaveh5750print.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...