האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קונטרס "דברי משיח" השבועי • שבוע פרשת יתרו תש"נ >> להורדה

שיחות קודש

מערכת האתר 98 צפיות 0

קונטרס "דברי משיח" השבועי • שבוע פרשת יתרו תש"נ >> להורדה

כמידי שבוע "המכון להפצת תורתו של משיח" מוציא לאור קונטרס שבועי, ובו תדפיס מיוחד מתוך סדרת הספרים "דברי משיח" בהם מופיעים לפי סדר השנים כל תורת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א הלא מוגהת וכן היומנים ועוד מהיכל המשיח • והשבוע: השיחה והיומן משבת פרשת יתרו, וכ"ב שבט תש"נ • להורדה

לקראת ש"פ יתרו, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" את הקונטרס השבועי, ובו תדפיס מיוחד מתוך סדרת הספרים "דברי משיח" בהם מופיעים לפי סדר השנים כל תורת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א הלא מוגהת וכן היומנים ועוד מהיכל המשיח.

והשבוע: השיחה והיומן משבת פרשת יתרו, וכ"ב שבט תש"נ (היאָרצייט-הילולא השני של הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע).

להל הנקודות מההתוועדות של כ"ק אדמו,ר מלך המשיח שליט"א:

• שיחה א': ענינו דמ"ת להמשיך אוא"ס בדברים גשמיים; ביאור בהתחלת הרמב"ם "יסוד היסודות כו' ואם יעלה על הדעת כו'"; פ' משפטים בהמשך לפ' יתרו .
• שיחה ב': קדימת הנשים לאנשים במ"ת; ב' קצוות בתורה - מהותה ועצמותה ופרטי פרטים .
• שיחה ג': אמירת "לחיים" ע"י האורחים; "לב לדעת" וכו'; ביאור בהכתובים "אלה המשפטים גו' כי תקנה עבד עברי גו'" בפנימיות הענינים; כינוס נשי ובנות ישראל .
• שיחה ד': ביאור בסיום הל' סוטה לרמב"ם - "וידעת כי שלום אהלך גו'"; מדת הבינוני היא מדת כל אדם; רמב"ם ר"ת "רבות מופתי בארץ מצרים"
• שיחה ה': בקשר ליאָרצייט הרבנית הצדקנית - לקבל החלטות בג' המצוות השייכות לנשים; הקמת מוסדות חדשים, כולל מוסדות חינוך לבנות; להוסיף בצדקה במספר "עת" בגימטריא "חי' מושקא"; "חי' מושקא" מורה על חיות ותענוג .
• שיחה ו': חלוקת המשקה; ברכת "שהחיינו" על ביאת הגאולה.

בתור הוספה, באים "פנינים" אחדים מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ג שבט תש"נ:

• ברכות מיוחדות לקצין דת המשרת בצבא ארה"ב.
• ברכה לזוכה ב"לוטו" לניצול הכסף כראוי.
• עצה לבעיות בשינה.
• קבלת "מפתח העיר" של עתלית.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להורדת הקונטרס לחץ כאן: גירסת קריאה, גירסת הדפסה.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...