האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דבר מלכות: חובת הביטחון

דבר מלכות

אתר הגאולה 302 צפיות 0

דבר מלכות: חובת הביטחון

דבר מלכות: חובת הביטחון

בתחילת ימי הפחד של מלחמת המפרץ הודפס לראשונה ה"דבר מלכות", ולראשונה חולק בכל בתי הכנסת בארץ, עם הליקוט שהגיה אז הרבי שליט"א מלך המשיח, בעניין התחזקות במידת הביטחון שתביא את הגאולה. 

וחותמים במילות החתימה של הקונטרס:
"וכן תהי' לנו, שבזכות הביטחון של בנ"י ש"קרובה ישועתי לבוא", זוכים שהקב"ה יגאלנו, בגאולה האמיתית והשלמה, במהרה בימינו ממש"

הליקוט בענין הביטחון נדפס בתחילת ספר לקוטי שיחות כרך כ"ו, והרי הוא לפניכם.

B0000.0

B0001

B0002

B0003

B0004

B0005

B0006

B0008

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...