האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

תזכורת: היום האחרון לברכת האילנות

הלכה ומנהג

מערכת האתר 830 צפיות 0

תזכורת: היום האחרון לברכת האילנות

 

מי שרואה בחודש ניסן אילנות-מאכל (לפחות שניים) בפריחתם, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם" ו"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

היום, ל' ניסן, הינו היום האחרון בו ניתן לברך ברכה מיוחדת זו (אותה מברכים רק אחת לשנה). 

הרבי שליט"א מלך המשיח מציין שברכה זו מופיעה בפירוש בסידור  של אדמו"ר הזקן בהלכות ברכות הנהנין, ומשמע שיש להשתדל לברך ברכה זו, במכל שכן מברכת הקשת שאינה מופיעה בסידור (מכתב מח' אדר תשי"ח)

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...