האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הערות התמימים ואנ"ש 770 - פירסום תמונות נשים

הלכה ומנהג

אתר הגאולה 1342 צפיות 0

הערות התמימים ואנ"ש 770 - פירסום תמונות נשים

בכתבה - להורדה / צפיה חוברת הערות התמימים ואנ"ש 770 לפורים קטן תשע"ו. בתוספת הערה על אחת ההערות בנוגע ל"מעשה רב" מספר השלוחים בנוגע לתמונות נשים.

להורדת הקובץ

בעמ' 68 בגליון, מופיעה הערה בנוגע לפירסום תמונות נשים. גם אנו כאן לא באנו לפסוק, רק להעיר מ"מעשה רב" שבא בעקבות הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה מוגהת להדפיס את ספרי השלוחים, על מנת לפרסם, ושם יהיו תמונות משפחות השלוחים. תמונת הכתבה היא מתוך הפתיחה לספר השלוחים חלק א. שיחה זו נדפסה גם בתחילת ספר השלוחים.

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...