האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מאמר מבואר: "ואתה תצוה"

שיעורי חסידות

מערכת האתר 1132 צפיות 0

מאמר מבואר: "ואתה תצוה"

 

לתועלת הגולשים, מערכת האתר מגישה את החוברת "מאמר מבואר", על מאמר דיבור המתחיל "ואתה תצוה – תשמ"א", אשר אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בהתוועדות ש"פ תצוה, יו"ד אדר־ראשון ה'תשמ"א, ויצא לאור מוגה ב"קונטרס פורים קטן. להורדה:

ואתה תצווה

מאמר זה הוא האחרון לפני כ"ז אד"ר תשנ"ב, אשר הגיה וחילק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בידו הק' לכאו"א מישראל אנשים נשים וטף אור לפורים קטן תשנ"ב, בצירוף חתיכת 'לעקאח' וב' שטרות של דולר לצדקה.

כמו כן, על הדו"ח אודות הדפסת והפצת המאמר ענה: "ויהי רצון שיפעל הפעולה הרצוי' והזמן גרמא וברי מזלי' כו'. אזכיר על הציון".

ויהי רצון, אשר בזכות הלימוד בתורת הנשיא, ובפרט במאמר זה – "מאמר האמונה" העוסק בפעולת רעיא מהימנא, ובימים אלה, – נזכה בקרוב ממש לראות בעיני בשר את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, ונזכה לשמוע מפיו תורתו של משיח, "תורה חדשה מאתי תצא".

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...