שיעורי חסידות

שיעורי חסידות / מערכת האתר - ו' אדר א' התשע"ו, 20:01

מאמר מבואר: "ואתה תצוה"

לקראת פורים קטן אנו מפרסמים את הביאור הנפלא למאמר ד"ה 'ואתה תצוה' תשמ"א, קונטרס פורים קטן תשנ"ב, בסדרת "מאמר מבואר" • המאמר מלווה בביאור שווה לכל נפש וחושף את עומקי וחידושי המאמר בשפה קולחת • מאמר זה הוא האחרון לפני המאורע של כ"ז אד"ר תשנ"ב, אשר הגיה וחילק הרבי שליט"א מלך המשיח בידו הק' לכאו"א מישראל אנשים נשים וטף אור לפורים קטן תשנ"ב.