האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הכרזת יחי ומטס הצדעה למשיח

קטעים מבית רבינו שבבבל - 770

אתר הגאולה 739 צפיות 0

תהלוכת צבאות ה' לכבוד רבי שמעון בר יוחאי
מול מרכז חב"ד העולמי 770 ברוקלין ניו יורק
הכרזת ה"יחי" ומטס הצדעה לרבי שליט"א מלך המשיח, מצולמת משלוש זויות בקהל. מצלמה באזור הנשים, מצלמה באזור הבמה, ומצלמה מאחת הקומות הגבוהות מול 770, משולב בתמונת תקריב של מטס ההצדעה לכבוד הרבי שליט"א מלך המשיח.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...