האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ראלי לחיילי צבאות ה' ב770

חדשות בית משיח - 770

מערכת האתר 145 צפיות 0

ראלי לחיילי צבאות ה' ב770

לרגל י"ב י"ג תמוז - חג הגאולה התכנסו ילדי הקעמפים מהשכונות השונות ברחבי ניו יורק לראלי מיוחד בו הוסבר לחיילי צבאות ה' על מעלת היום - חג הגאולה, ועל מורשתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, על מסירות נפשו למען כלל ישראל, לתמונות

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...