האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

770 - שמחה פורצת גדר בקידוש לבנה בסיום ימי התשלומים

חדשות בית משיח - 770

אתר הגאולה 143 צפיות 0

770 - שמחה פורצת גדר בקידוש לבנה בסיום ימי התשלומים

770 - שמחה פורצת גדר בקידוש לבנה בסיום ימי התשלומים

כתבתו של הרב ליאור מלכה, "המטה להתעוררות ולזהירות בקידוש לבנה".

מצד השטוערם של הרבי שליט"א מלך המשיח בנוגע ליום י"ב סיון - סיום ימי התשלומים - פרצו התמימים ואנ"ש ב770 בשמחה פורצת גדר - במעמד ההכנה לקידוש הלבנה - כדי להביא את התגלות הרבי מלך המשיח בפועל ממש.

"המטה להתעוררות ולזהירות בקידוש לבנה" מציינים כי למרות שכל הערב של מוצש"ק - לא נראתה הלבנה - אך התוכנית, השמחה והריקודים, כאמור, היו בכל השוטערם.

גלריית תמונות: מנדי אושקי

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...