האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

פינת החי יום ב' פ' בהעלותך

חדשות בית משיח - 770

אתר הגאולה 473 צפיות 0

פינת החי יום ב' פ' בהעלותך

מההתוועדות הקבועה בענייני משיח וגאולה ב'פינת החי' ב770 מתחת לעזרת הנשים במזרח 770

ph04

ph02

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...