האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הקורונה: הבשורות הטובות וממשיכות

אקטואליה

הרב אבישי איפרגון 764 צפיות 0

הקורונה: הבשורות הטובות וממשיכות

הקורונה: הבשורות הטובות וממשיכות

יום אחרי י"א ניסן, (יום שני) נמשכה מגמת התמתנות הוירוס. באיטליה: ירידה חדה מאד במספר הנדבקים, בבריטניה הייתה ירידה משמעותית נוספת במספר המתים ביחס לאתמול, ובניו יורק נרשמה הירידה הבולטת ביותר. הפרטים בכתבת המלאה של הרב אבישי איפרגון

בהמשך לשינוי המגמה שהחל ביום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח י"א ניסן, עליו דיווחנו בכתבה "י"א ניסן: והמגפה נעצרה", גם אתמול (שני)  נמשכה המגמה בארץ ובעולם של התמתנות והאטה בהתפשטות הוירוס. באיטליה נמסר על ירידה חדה במספר הנדבקים (מספרם היום היה כמו מספרם לפני כשלושה שבועות - ירידה גדולה מאוד!), ובבריטניה הייתה ירידה משמעותית נוספת במספר המתים ביחס לאתמול.

בניו יורק נרשמה הירידה הבולטת ביותר - בסה"כ 358 אשפוזים היום, ביחס ל- 1477 לפני בסה"כ שלושה ימים! ירידה של 75 אחוז בכמות האשפוזים! צניחה נרשמה גם במספר אשפוזי הטיפול נמרץ - סה"כ 128 לעומת 385 לפני יומיים!

מגמות השיפור השפיעו גם על הכלכלה העולמית, והיום נרשמו עליות נאות בבורסות באסיה, אירופה ובארה"ב.

גם בארץ הקודש נרשם המשך ירידה בקצב ההדבקה ברוך ה', ובמספר המונשמים כמעט ולא הייתה עליה. המדען הראשי במשרד רוה"מ בעבר, פרופסור ומומחה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, אמר היום שהשמירה על הנהלים וההוראות על ידי הציבור הביאה ל"השטחה של גרף ההדבקה", ברוך ה', לדבריו זה "מקרב את ימי השחרור שיבואו עלינו אחרי פסח".

היום גם אמר ראש הממשלה, שישנה ירידה כללית בשיעור ההדבקה ברחבי הארץ, ושאם מגמות השיפור ימשיכו, יהיו הקלות בסגר כבר לאחר חג הפסח.

העובדה המדהימה היא שגל הבשורות הטובות החל ביום ראשון - י"א ניסן!

ובקשר לכך יש לפרסם את הדברים הנפלאים המובאים בספר השיחות תרצ"ט של הרבי הריי"צ, חמיו של הרבי מלך המשיח:

"בשנת תרס"ב היו גזירות רעות רחמנא ליצלן על כלל ישראל, וקודם חג הפסח נתבטלו בדרך נס", ושם מובא בהערה 3:  "להעיר אשר לפני חג הפסח שנה זו (י"א ניסן תרס"ב), נולד כ"ק אדמו"ר שליט"א" !!!

דהיינו שביטול הגזירות שהיו אז, בשנת תרס"ב (1902 למנינם), היה קשור ליום הולדתו של הרבי, שנולד באותם ימים!   וכך יש לומר גם על ימינו אנו - ביטול המצב הקשה השורר בחבי העולם רחמנא ליצלן התחיל בי"א ניסן השנה - יום הולדתו של הרבי!

WhatsApp Image 2020-04-07 at 8.18.35 AM


שוב נזכיר את דבריו הברורים והידועים של הרבי, שיש להישמע בקולם של הרופאים וגורמי הבריאות הרשמיים - כולל ההנחיה הגורפת לסגר מלא בימים הקרובים - ויחד עם זאת, לשמור ולחזק את בטחוננו בה' יתברך, ואת אמונתנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

כולנו גם זוכרים, שגם ערב יציאת מצרים, לפני מכת בכורות והגאולה, הצטווה עם ישראל כולו במצרים: "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר"...  וכבר התפרסמו על כך דברי קודשו של "בעל הטורים" (חי לפני 650 שנה), שמפרש את הפסוק הנ"ל שמצווה על בני ישראל שלא לצאת מהבתים, וומביא בקשר אליו את דברי הנביא ישעיה על הגאולה האמיתית והשלימה: "כי מאספיו יאכלוהו" - ועושה השוואה בין הגאולה הראשונה במצרים לבין הגאולה העתידה לבוא בקרוב ממש, וכותב: "דאיתקש גאולה ראשונה לאחרונה" - דהיינו שבעל הטורים הקדוש משווה בין הציווי שלא לצאת מהבית במצרים לבין מה שיהיה בגאולה העתידה!

Picture91

נגוף למצרים ורפוא לישראל

באותה בשורת הגאולה בגאלה ראשונה בפרשת בא, ד"איתקש גאולה ראשונה לגאולה אחרונה", מופיע גם ה"קורונה" בפירוש רש"י על המילים "אל תאכלו אותו נא ובשל מבושל במים", מפרש רש"י: כל שאינו מבושל כל צרכו "קוראו-נא". ומיד אחרי הלילה הזה שנשארו בבתים - יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים. וכאן גם הרמז על נגוף למצרים ורפא לישראל שמובא במאמרי הרבי שליט"א מלך המשיח.

ידוע מאמר חז"ל "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" (בגמרא מסכת ר"ה דף י"א יש בכך מחלוקת, אולם כך הוכרע להלכה במכילתא דרשב"י שמות י"ב, מ"ב) , וכתב על כך המהר"ל מפראג: "הוא חודש הגאולה, בו נגאלו ממצרים, ובו קיבל יעקב הברכות, ובו עתידין להיגאל, ובו נולד יצחק, ובו נעקד על גב המזבח, ובו רמז לישראל שהוא ראש תשועה (גבורות ה', פרק ל"ה).

Picture12

מתוך ממכתב כללי את הביטוי שמופיע, כאמור, בריבוי מקומות והקשרים - בנוגע לגאולה האמיתית והשלמה.

עצמות ומהות כפי שמלובש בגוף משה רבינו שבדור

בנוסף, בעשרות מקומות בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, במאמרים, שיחות, ואגרות קודש, חוזר על עצמו הביטוי "נגוף למצרים ורפוא לישראל" בקשר לגאולה האמיתית והשלמה ע"י כח "עצמות" בעצמו, "לא בידי מלאך, לא בידי שרף ..  אני הוא ולא אחר". (וכמבואר בנגלה, מפורש בהל' פסח ומצה לרמב"ם פרק ז' הלכה ב', "אם הי' הבן קטן או טיפש אומר לו .. בלילה הזה פדה אותנו הקב"ה .. ואם הי' הבן גדול וחכם, מודיעו .. וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן" עכ"ל, שהכוונה ב"אני הוא ולא שרף ולא מלאך אני הוא ולא אחר היא גאולה על ידי הגואל ראשון הוא גואל אחרון),

Picture14

כן תהיה לנו, "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים".

מאת: אבישי אפרגון, ראש ישיבת "דרכי תמימים" ת"א, פרשן לעניני צו"ב
להצטרפות לקבוצת הווצאפ של הרב

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...