האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חשיפה: סמל הרבנות הצבאית הוחלף ללוחות מרובעות

אקטואליה

מערכת האתר 389 צפיות 0

חשיפה: סמל הרבנות הצבאית הוחלף ללוחות מרובעות

חיל הרבנות הצבאית הוא חיל בצה"ל העוסק במתן שירותי דת לחיילי צה"ל, בסמל החיל הופיעה במשך שנים ציור "לחות הברית" אבל בטעות צוירו עם ראשים עגולים. הערב במסמך רשמי לרגל 70 שנה להקמת החיל נחשף הלוגו החדש שילווה את פעילותו.

יצויין כי הסמל החדש, המכיל את הלוחות כפי צורתן המקורית והאמיתית כמופיע במקורות היהדות, מתאים להוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא. שינוי זה מצטרף לסמל הרבנות הראשית שאף הם החליפו לאחרונה את סמלם בציור המתוקן והנכון של הלוחות.

הרבי שליט"א מלך המשיח עורר על כך בשיחת שבת פרשת תשא תשמ"א, והביר את מקור הטעות שהשתרשה מאומות העולם לתוך בתי הכסת וסמלי העם היהודי במקומות רביםץ

בשיחה אמר הרבי שליט"א מלך המשיח כי ניתן לראות שבתורה לא מוזכר כלל צורת עיגול זו, רק שהיו בגודל של אמה על אמה ברוחב אמה. יתירה מזו, במסכת בבא בתרא בתלמוד, נחלקו אמוראים אודות צורת וסדר הלוחות בתוך ארון הברית. מגמרא זו מוכח שאי אפשר להיות שהלוחות היו מעוגלים בקצוותיהם.

בשיחת שמחת תורה תשמ"ב נאמר: 

"כל דבר שהיה בבית המקדש היה מלא באופן שלא נשאר מקום ריק בכלי: ידוע הכלל שלא בראהקב"ה בעולם דבר אחד לבטלה, ובפרט כאשר מדובר אודות ענייני קדושה. ועל-דרך מה שמצינו שכלי שרת מקדשים כשהם מלאים דווקא. מכך מובן שהלוחות מילאו את כל חלל הארון, באופן שלא נשאר בארון מקום ריק, שאם לא-כן נמצא שמקום זה הוא לבטלה חס-ושלום.

ארון שעשה משה אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו באמה בת שישה טפחים. והלוחות אורכם שישה ורוחבן שישה ועוביין שלושה, מונחות כנגד אורכו של ארון. כמה לוחות אוכלות בארון? - שישה טפחים וכו'". זאת אומרת, שעל-פי חשבון הגמרא הארון היה מלא באופן שלא נותר בו מקום פנוי".

על-פי זה הרי בהכרח לומר שכל אחד מהלוחות היה בצורת ריבוע של שישה טפחים על שישה טפחים, ואי-אפשר לומר שהקצה של הלוחות היה בצורת חצי עיגול, כי אז יוצא שאמנם מלמטה היה הארון מלא לגמרי, אבל מלמעלה נשאר בו מקום פנוי, בגלל חצי העיגול.

לפלא הכי גדול שישנם כמה וכמה מוסדות וארגונים שמציירים ב"סמל" שלהם את הלוחות בצורת חצי עיגול מלמעלה - היפך דברי הגמרא.

מדובר במוסדות חינוך שמחנכים ילדי ישראל על טהרת הקודש, ומבלי הבט על זה שתכלית כוונת המוסד היא להגן על הילדים מפני השפעה שמבחוץ, ולפעול עליהם שהנהגתם תהיה באופן ד"כל מעשיך לשם שמים", ו"בכל דרכיך דעהו", ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע ללימוד התורה. אף-על-פי-כן כאשר הם מציירים את הלוחות, על טפסים השייכים למוסד, פנקסי קבלות וכו', שבהם כלולים כל ענייני התורה כולה, הרי הם מציירים זאת באופן הפכי מדברי הגמרא.
 

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...