האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קידוש ה' • הזמרים שגורמים לפסטיגל לא להופיע בשבת קודש

אקטואליה

שניאור גרינפלד 593 צפיות 0

קידוש ה' • הזמרים שגורמים לפסטיגל לא להופיע בשבת קודש

בימים אלו סיכמו בהפקת הפסטיגל עם הזמר משה פרץ שלא לקיים את המופעים בשבת, ובזכות כך ימנע חילול שבת המוני של אלפי ילדים והורים בחג החנוכה הבא • כבר בשנה שעברה גרם הזמר עומר אדם לקידוש ה' אדיר בכך שלא הסכים להופיע בפסטיגל שבת וההצלחה השנה האירה לו פנים יותר מאי פעם • הכתבה המלאה

בשנה האחרונה, התחוללה מהפיכה של ממש סביב הזמר הישראלי עומר אדם כאשר שבר שיאי מכירות ומופעי ענק בצורה בלתי נתפסת, וכל זאת בזכות הקידוש השם האדיר שגרם עקב סירובו להצעת המיליונים להשתתף בפסטיגל בשנה שעברה מאחר והוא מתקיים בשבת, סירוב שגרם להפקה לשנות תכניות ולהזיז את התאריך לימי החול ובכך מנע חילול שבת המוני.

בימים אלו עובדים על הפקת הפסטיגל לשנה הבאה ומסתבר לפי הדיווח ב"ישראל היום" כי הזמר המצליח משה פרץ הציב את אי קיום הפסטיגל בשבת כתנאי פותח למשא ומתן, והנהלת הפסטיגל הסכימה (גם השנה) שלא לקיים את המופעים בשבת, ובזכות כך ימנע חילול שבת המוני של אלפי ילדים והורים שעתידים להשתתף בסדרת המופעים בחג החנוכה הבא.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א שבמשך כל שנות נשיאותו פועל רבות למען קדושת השבת אומר בשיחת פרשת פינחס, י"ב תמוז ה'תשי"ד: הרי זו עבודה קשה יותר לפעול אצל בעלי-עסק שיראו את האמת שהקב"ה הוא בעל-הבית על כל העולם, ואפילו גם על המסחר שלו... ולכן, כאשר ינהל את המסחר תוך כדי הקפדה על שמירת שבת ויו"ט, כולל גם ההוספה מחול על הקודש, הנה דוקא עי"ז תהי' לו הצלחה והכנסה גדולה יותר במסחר.

ובאמת רואים במוחש את הצלחתם של אותם אומנים שמסירות נפש מוכנים לוותר על מליונים בשביל קדושת השבת, וההצלחה מאירה להם פנים.

כיודע, יום השבת הינו היום השביעי בשבוע, ובו יש מצוות עשה לשבות, ומצוות לא תעשה שלא לעשות בו מלאכה.

טעם המצווה על פי תורת הנגלה הוא מכיון שעל הקב"ה נאמר כי "וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה", שלאחר ששת ימי הבריאה נח כביכול ממלאכתו. וכך אף נצטווינו בתורה "וביום השביעי תשבות" וכן "לא תעשה כל מלאכה".

בקבלה ובחסידות מבואר כי שבת הוא אותיות "תשב", שענינה הוא שיבת האורות למקומם.

מבואר כי ביום השבת ישנה עליית העולמות. בימי החול ישנה עבודת הבירורים שיורדת מלכות דאצילות בעולמות בי"ע לברר את הניצוצות, וביום השבת מתעלים הבירורים שהובררו בימות החול להיכלל באצילות.

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...