האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

התשובה לאומות העולם

אקטואליה

אתר הגאולה 515 צפיות 0

רש"י אומר לילד בן חמש את הענין שכאשר הגוי יבוא לשאול אותו, כך הוא יענה. ורש"י לא אומר שזו שאלה של ילד גוי, רש"י אומר שאת זה שואלים אומות העולם!!
יושבים מאה וארבעים [מדינות] של גוים!! [באו"ם]. ו"יהגו ריק"." ו"רגשו גוים". אלה הם אותם שהלכו ב"מסעות" [הצלב], בדוגמת מה שהיה אז [בשואה] היה לא תהיה. לא תהיה פעמים צרה. שאלו הנכדים שלהם, והם מתנהגים באותה דרך!! ולא רק שהם משאירים זאת במחשבה ובדיבור, הם עשו בפשטות, עשו בפועל, כפי שהיה לפני כמה שבועות, וכפי שהיה לפני שנה. וכפי שהיה לפני שנתיים, והם אומרים גם היום!! - "אכלתי ואוכל עוד".
ויש יהודים עם כאלה רגשי נחיתות, שלא יכולים לפעול בעצמם!! להדפיס פעם אחת ולתמיד, ולשלוח לכל המאה וארבעים [אומות] גוים, ולומר להם: אנו מוסרים לכם דבר ברור, במדינה זו, במדינה שניה כו', ועל זה גידלו אותנו! זה ה"בראשית" של לימוד תורה עם ילד!! זה מאותם ענינים שחייבים לומר לאינו – יהודי!!
ואחרי זה באים יהודים וטוענים, שזה סימן של "אתחלתא דגאולה"! אף פעם לא היתה גלות כזו!! יהודי שהיה גר איפה שהוא בעיירה קטנה ברוסיה או בפולין או בגליציה. ורח"ל לא היתה לו הוצאה למחיה. ובכל יום ויום לא ידע איזה גזירה חדשה יגזור ראש העיר האינו - יהודי בנוגע למיסים בנוגע להנהגה, כידוע, ואין להאריך בזה!! אבל בשעה שהוא היה צריך לענות ולמסור מה רש"י אמר, היה לו את התוקף!! זו בכלל לא היתה אצלו שאלה!! רש"י אומר כך, הוא יתווכח עם רש"י?!
אחרי זה, כשהוא יצא לרחוב הוא רעד והתכווץ שמא יפגוש בשוטר הגוי והוא יהיה עם פנים שוחקות ויתן לו לעבור את הרחוב בלי הצלפה, או שאם השוטר היה במצב רוח רע, הוא יתן לו לעבור ויצליף בו!!
וכעת, שהקב"ה עשה מעמד ומצב שהשוטר הוא משלנו, גם יהודי!! ומה השוטר עושה? הוא רואה גוי - הוא מתבטל אליו! מה פירוש, הוא אומר, שרש"י אומר שגוי יכול להיות גזלן?! גוי, מחבל, P.L.O "ערפאת", צריך לומר לו שהוא צדיק וישר!!
אלא מה, צריך לדרוש ממנו תנאים!! ולכן, הוא – היהודי יאמר שהוא יעשה כך וכך [בשביל שלום], ,וההוא [הגוי] יאמר ויאמר, ויאמר, בפירוש ההיפך, ואף על פי כן. רודפים אחריו!! ורוצים למצוא חן בעיניו!! ואומרים ליהודי שני "אל תתגרה," אל תרגיז אותו!!
דבר נכון! אל תתגרה בו! אבל באמת, מי מגרה אותו, בשעה שאתה רוצה לעשות ממנו גזלן, זה אומר שאתה מגרה אותו!!
וזה לא, כאמור, זה לא ענין שהתחיל אחרי שפלוני בן פלוני [סאדאת] הגיע. [לארץ] זה כתוב בכל החומשים הקטנים שאין בהם שום פירוש חוץ מרש"י כי ילד קטן לא שייך ללמוד שום מפרשים חוץ מרש"י!
וכאמור, לא היה חילוק בשיטה בין רש"י לשאר מפרשים, או בין רבי יצחק לשאר תנאים ואמוראים, זוהי דעה אחת ואחידה של כל היהודים וכל לומדי התורה, וכל המתנהגים על פי תורה, מגיל חמש שאז התחילו ללמוד חומש עם פירוש!!
כעת הגיע חושך כפול ומכופל. שצריך להסביר ליהודי, תקשיב!! אתה צריך לדעת שאתה לא הגזלן!! זה "ברצונו", הקב"ה נתן את זה לך!!
וזה שייך לך!!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...