האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נבואה מדהימה של הנביא הושע

דעות

הרב אבישי איפרגון 823 צפיות 0

נבואה מדהימה של הנביא הושע

נבואה מדהימה של הנביא הושע
בנביא הושע - פרק ג' - פסוקים ד'-ה' - מופיעה נבואה מדהימה שמבהירה לנו היטב את מצבנו הנוכחי, שבו אין ממשלה נבחרת בישראל מזה זמן רב, הבחירות הראשונות לא הניבו ממשלה, וגם הבחירות השניות לא מביאות להקמת ממשלה. כל ההערכות מדברות על מבוי סתום, ואף אחד לא רואה שום מוצא. זהו מצב חוסר תקדים שלא אירע אף פעם במערכת הפוליטית בישראל, כידוע לכולם.

המצב הזה מתואר היטב בנביא הושע: "כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר..."

[וברד"ק שם: "ואלה הם ימי הגלות שאנחנו בו היום..."
ובמהר"י קרא: "שימים רבים ישבו בני ישראל בגלות... " ]

ובפסוק הבא (פסוק ה'): "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים"

וברש"י שם: "אחר" - ימי הגולה
"ישובו בני ישראל ובקשו את ה'..." - תנא משום רבי שמעון בן יוחאי, בג' דברים מאסו בני ישראל בימי רחבעם - במלכות שמים, ומבלכות בית דוד, ובבית המקדש... אמר רבי שמעון בן מנסיא אין מראין סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלשתן, ' אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' ' - זו מלכות שמים. 'ואת דוד מלכם' - כמשמעו.
'ופחדו אל ה' ואל טובו' - זה בית המקדש "

דהיינו שלפי רש"י, המשמעות של הפסוקים היא שבוסף ימי הגלות, לקראת הגאולה, לעם ישראל לא יהיה לא מלך ולא שר, ואז בני ישראל יבקשו שוב מה' יתברך את מלכותו, ואת מלכות בית דויד, ואת בנין בית המקדש.

וזה בדיוק מה שעלינו לעשות כעת כולנו כאיש אחד:
להבין שאכן אנו בסוף ימי הגלות, אין לנו הנהגה טבעית (מלך) ואין לנו שרים, ועלינו לבקש את מלכות ה' יתברך ואת הגאולה, ואת התגלותו מלכות בית דוד - שמזרעו מגיע משיח צדקנו - הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א שמיוחס לדוד המלך דוד אחד דור, ואת בנין בית המקדש!

ובמצודת דויד: "אחר ימים רבים ישובו בני ישראל אל ארצם, ואז יבקשו את ה' לשאול ממנו צרכם כי ישוב וישרה שכינתו ביניהם...וגם יבקשו את מלך המשיח הבא מזרע דויד"
ועל המילים "באחרית הימים" מפרש המצודת דויד: "זה יהיה בסוף הימים היא הגאולה העתידה בימי המשיח".

וברד"ק שם: "זה יהיה באחרית הימים קרוב לעת הישועה..."

ובאבן עזרא: "ואת דוד מלכם זהו המשיח כמו 'ודוד עבדי נשיא להם לעולם'...
'ופחדו אל ה' ' - שישובו במהרה בבוא הקץ אל ארצם במרוצה פתע פתאום... באחרית הימים והם סוף נבואת הנביאים כמו והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'..."

אם כן, לפי כל המפרשים מדובר על המצב של עם ישראל בסוף הגלות, שבו אין להם הנהגה - "ימים רבים...אין מלך ואין שר" - ואז עם ישראל מבקש את מלכות ה', המלך המשיח ובית המקדש וכו' ונושע!

מצווה גדולה לפרסם ולהפיץ כמה שיותר!

מאת: אבישי אפרגון, ראש ישיבת "דרכי תמימים" תל אביב

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...