האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הגיע הזמן להפיץ ספרים // ראובן רענן

דעות

ראובן רענן 393 צפיות 2

הגיע הזמן להפיץ ספרים // ראובן רענן

לא יאומן כמה בורות יש לאוכלוסיה מסוימת מבני ישראל בכל הנוגע למשיח וגאולה. אימונה טהורה מוצקה אמיתית תמיד היתה, אבל ידע (לא מבעיא - בחסידות ובפנימיות התורה) אלא אפילו בנגלה, תנ"ך, מפרשים, תלמוד מדרשים וכיוצא בזה - בכל הנוגע למציאותו של משיח, זהותו, פעולותיו וכו' פשוט יש מין הרגשה שמדובר במשהו מיסטי לא רציני מין מחשבה אפופת מסתורין שאין לגעת ולעסוק בה רח"ל (ואם עוסקים בה, אז באופן של שלילה קושיות ופלפולים - "אבל איך" "אבל איך" "אבל איך") שלא לדבר על ההשתלשלות היוצאת מכך. חוסר מפחיד באהבת ישראל ובאחדות ישראל הבאה לידי ביטוי - בחוסר יציאה למבצעים, חוסר הסכמה עם הפעילות בקירוב חיבור ודיבוק בין כלל עם בני ישראל, חוסר ההבנה על הצורך במוסד השליחות ובפעילות השלוחים בבתי חב"ד בכל רחבי העולם "מאן דך ארץ ישראל" (=עשה כאן ארץ ישראל) שבזה מביאים באמת את ה"נתאווה להיות לו יתברך דירה בתחתונים".

אם מתבוננים קצת, מגלים שבאמיתיות כל הסיבה למציאות הזאת, היא נטו פוליטיקה. דמיון ההרגשה שאם אני מסכים עם חב"ד או עם קבלת מלכותו של הרב'ה שליט"א מלך המשיח - אני שולל את המציאות שלי, את הזהות "העדתית" שלי, את הצדיקים שלי ואת המסורת עליה חונכו אבותיי. כאילו אם אתה עם 'המשיח' אז אתה לא עם 'מרן' ומכלל התארים.


אז א' כל צריך לדעת, שזה בדיוק הפוך. על דרך תשובתו המפורסמת של הרבי שליט"א מלך המשיח בקשר למפלגות השמאל שמנסות בכח לעלות נשים לתורה, שיתלבשו בצורה מסוימת או שישרתו יעבדו ויתפקדו דווקא כמו גברים. הרב'ה אומר שבדיוק מה שהם מנסות לעשות - מתערער עוד יותר. אין דבר שמשפיל את מעמד האישה כמו זה שהיא לא יכולה להיות אישה אם לא תתנהג כמו גבר. אין דבר גזעני יותר מלומר שאם אין לך בדיוק את אותם קריטריונים של החברה בה אתה נוכח ונמצא - אז אתה מושפל ומונמך. הרי זוהי בדיוק ההשפלה לשמה! אתה מערער את כל עולמו הפנימי, את כל כשרונותיו וייחודיותו הוא. השיוויון שלא על פי חוקי התורה והמצוות, הוא כל כך לא שיוויוני (לא צודק במילים אחרות).


וזה בדיוק מה שקורה עם החבר'ה האלה. הם כל כך מנסים לא להפוך בטעות ל"חב"ד" שבזמן הזה בדיוק על ידי אותם ניסיונות - הם רומסים את כל המסורת האמיתית שלהם הן כיהודים בכלל והן את מנהגי אבותיהם בפרט, המבוססים רבות בשנים על פנימיות התורה (הן בחינוך, הן בלבוש והן בקוד והתנהגות).

משיחיסטים יקרים! אף אחד לא מנסה להפוך מישהו למשהו אחר. הוא עמקן או ממוקד, הוא חכם או איש עשייה, הוא שחור או לבן, הוא פוסק לפי ספר כזה או כזה. אין זה ענייננו כלל. כל עניינו כחסידי חב"ד וחיילים של הרבי שליט"א מלך המשיח - זה לחבר יהודים לרבי שליט"א מלך המשיח. מהמקום שלהם הם. ממי שהם ודווקא על ידי כך עוד יותר מתמיד, ממקום של השלמה, ממקום של שלימות, ממקום של הרמוניה אחת שמתבטאת בכלל שחודר ובה בכל הפרטים.

ההרגשה הזאת נולדה נטו מהגלות. ואם להגדיר זאת במילה יותר קרובה אלינו - פוליטיקה. מעולמה של יוצרת הפילוגים הכי גדולה בהיסטוריה.
ולכן, מה עשה כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא? ייסד את תורת החב"ד. אדמו"ר הזקן ראה שלהביא יהודים לבעש"ט בעקבתא דמשיחא זה בא לידי ביטוי ב-2 מישורים מרכזיים: או שזה הולך ממש טוב עם יהודים פשוטים בעלי אימונה טהורה, או שזה מקבל התנגדות חזקה אצל חבר'ה משכילים ונאורים שלא מבינים (ע"פ תורה כביכול רח"ל) מה יש להתאחד סביב אדם מסוים.


אדמו"ר הזקן גילה את המוחין. את האולגריתם המחשבתי. את עצם תפיסתה האלוקית האין-סופית של תורת החסידות. כשאתה נותן לבנאדם טלפון חכם מול הפרצוף, הוא משתגע. הוא רואה חפץ דומם גדול, שמאיר מאוד בלי סיבה, ודורש את תשומת ליבו משום מה. הוא מתרחק מזה בבהלה (על דרך היום יום המפורסם, "מאש בורחים"...).


כשאתה שם לו את זה בין האצבעות, נותן לו להשתמש, ללמוד, להרגיש, לחוש עם חוש המישוש שלו את העניין... הוא מתחיל "להתאהב" במוצר.
בשביל לנצח עד הסוף גם את אחרוני הפוליטיקאים בתוכינו, עלינו להנגיש לציבור את תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. להיות שרויים-שרויים בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ולעשות את כולם 'שרויה' כמונו (שהרי עתה כבר אחרי פסח והחמץ מותר ועד שמצווה לאכילה. ויש לומר על דרך הצחות - חמ"ץ ר"ת - חיילי משיח צידקנו, שהוא גם אותיות צמח).

כל מי שיש לו קצת ידע, קצת חסידות והוא יודע את האמת לאמיתה - שהרבי מילובביץ' שליט"א מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש :
א) קודם כל לפני הכל - עליו להודות לה' בכל רגע על מצבו זה. שזהו בפשטות ה'יחי אדונינו' מיד בקומו משנתו (בעיקר משנתו הגלותית... תרתי משמע)
ב) לעשות הכול, אבל ממש הכול - להנגיש את העניין לכל האחים היהודים שלו. לא רק "להכות ולהרעיש" אלא גם ובעיקר "להאיר" - להפיץ זאת באור החסידות תורתו של משיח, בספרים ספרים ספרים. ספרים רבותיי אלו עמודי האור שמצליחים לחדור לקליפה הזאת ולגלות את הניצוץ משיח שישנו בכל אחד ואחת מישראל. לימוד. רק לימוד תורה מסוגל להגיע אל הח'כמה ב'ינה וד'עת של יהודי ועל ידי כך "גם אויביו ישלים עימו" הנפש הבהמית שבאלוקית מקבלת את הדברים ומסכמת עימם באופן של "אתהפכא" לגמרי מן הקצה אל הקצה.

לכן בנוגע למעשה >
אני, רענן ראובן, חייל וחסיד של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - מקבל עליי על בימה זו - הפצת ערכות ספרי חסידות משיח וגאולה בכלל רחבי ארץ הקודש, כולל: ספרי מאמרים, שיחות, דבר מלכות - מקורי, מנוקד ופיענוחים, דבש מלכות, תקע בשופר גדול, נביא מקרבך, יחי המלך, הדרן על הש"ס תהילות מנחם וכו' וכו' וכו' וכל הוכו' שאפשר - לכל פינה שיש (ושאין) ברשותי להגיע אליה ולהעמיד בה את תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
ויהי רצון שתהיה כבררר ההתגלות השלימה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח ותהיה עכשיו ומיד ממש!!! יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!! יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!! יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!

לתגובות ו"הגובה האמיתי" - 0525789892 RESH.REUVEN@GMAIL.COM
רכישת ספרים מממ"ש 077-5-123-770 mamesh.org

23-02-2016-14-33-58-14-12-2015-13-59-02-unnamed-1

ועד להפצת שיחות   קטגוריות המוצרים   ממש

ספרי ממש   קטגוריות המוצרים   ממש

IMG-20150223-WA00451

תגובות

  1. יחי המלך. הספרים הללו כמובן וכמובן נמכרים באץר של ממש, ופשוט לא הובאו כאן בתמונת צילום המסך. תיכנס לאתר של ממש ותמצא אותם בקטגוריה "וועד להפצת שיחות".
  1. למה אין את הספרים חדשים והכי טובים בעולם, "דברי משיח" יצא כבר שלוש ספרים משנת תשנ"ב - והספר הראשון משנת תנש"א יצא גם כן ועוד מעט הולך כבר להיות חלק שני משנת תנש"א. מה זה בושה שאתם שכחתם מזה!
    אין כאן המקום להאריך בזה- המעשה הוא העיקר ותשים אותו....
    יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...