האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שלימות התורה • אנו שייכים לצבא המשיח! // שניאור גרינפלד

דעות

שניאור גרינפלד 406 צפיות 0

שלימות התורה • אנו שייכים לצבא המשיח! // שניאור גרינפלד

"אנא נסיב מלכא" - כן את המשפט הזה אנו הולכים לשמוע ולהשמיע הרבה במהלך החודש הקרוב חודש ניסן - החודש שבו נולד "מושיען של ישראל" נשיא דורנו כ"ק הרבי מלך המשיח שליט"א, משפט זה אשר מבטא את הנקודה - אנו בוחרים במלך עצמו ולא בשום דבר אחר.

בימים אלו (האמת שזה כבר שנים... אבל כעת ביתר שאת) מתנהלת בארצנו הק' מלחמה של ממש על "גזירת הגיוס" - גזירה שבה רוצים (בגלל מניעים צדדיים) לגייס כמה שיותר מהציבור החרדי (והדתי) לצה"ל.

מה שקרה זה, שרוב הציבור החרדי מסתדר עם גזירה זו.. הקנאים וחלק מהזרם הליטאי - מפגינים נעצרים משתוללים ו..משתחררים, רוב החסידויות ושאר הזרם הליטאי - עושים דחיות ממשיכים במסלולם חלק קטן מתגייס וחלק מסתבך ובזכות "הקשרים" משתחרר וחוזר למסלול...

מי שנשארו, הם החבד"ניקים הספרדים והבעלי תשובה (מכל החוגים), כאשר הציבור הספרדי ב"ה מתחיל להסתדר חצי בעזרת "הקנאים וכו'" וחצי בעזרת ה"מתונים וכו'".

מי שנשארו בודדים במערכה, אלו הם חסידי חב"ד-ליובאוויטש באה"ק, ופה הגענו לנקודה הרגישה: מכיוון שבמשך שנים חב"ד ידועה כזרם ש"מיודד" עם צה"ל בכך שהם "עושים" מבצעים עם החיילים בהוראת רבם הנערץ. אז בטוח שהם יכולים לא רק לקפוץ לבסיסים בשביל "מבצעים קטנים" אלא אפשר להעזר בהם בכלל, שיהיו חלק מהבסיס בשירות יומי בצה"ל. מה הבעייה? הם יכולים ככה לקרב הרבה לבבים ולבבות בעם ישראל היקר והאהוב... ועוד ישנם חכמים שיגידו הרי חב"ד הם לא כמו כל החרדים, הם דתיים לייט, לא?

בנקודה זו חייבים להזכיר למי ששכח או לא יודע: חסידי-חב"ד ליובאוויטש הינם יהודים החרדים לדבר ה' ומשיחו (הלא הוא הרבי מלך המשיח שליט"א) המקפידים על קיום תורה ומצוות קלה כבחמורה!! ותפקידם הוא להביא את הגילוי המושלם של מלך המשיח כאן בעולם הזה!!! אצלם מצוות "ועשית ככל אשר יורך" זה להקשיב למה שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר לעשות!

כלל חסידי חב"ד מאמינים שהרבי מלך המשיח שליט"א "הנשיא השביעי" הוא הרבי שלנו ושהוא חי וקיים גם בדורנו, ואנו המאמינים בכך שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי (רק שלצערינו כעת עדין לא רואים אותו בעיני בשר) צריכים לזכור: הרבי מלך המשיח שליט"א במשך כל השנים זועק נגד גיוס בני הישיבות בפרט לצבא וזה כולל את תלמידי התמימים!

איך אפשר לעמוד מן הצד ולשתוק על כך שלמרבה הצער ישנם כאלו המנסים בכל כוחם לגייס את תלמידי התמימים והאברכים הצעירים, ועוד הגדילו לעשות ויצאו בקמפיין של "ביטול הפטורים", זה הרי "מעשה אשר לא ייעשה"!!  

חשוב לומר, דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לא השתנתה, חסידי חב"ד לא משרתים בצבא! חוץ מאלו שקיבלו היתר מיוחד לכך! ולמי שיש שאלות שידבר עם המשפיע שלו עם הרב שלו, יכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ב"אגרות קודש". 

עלינו לזכור שאנו חיילים נאמנים המשרתים אך ורק (!!!) בצבאו של מלך המשיח!

גדול בטחוננו שנזכה תכף ומיד לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח עם קיום הייעוד "לוחם מלחמות ה' וינצח" תכף ומייד ממש!

 

30-05-2016-1-Redemption website-001-768x1086

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...