האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

לכיכר לא באים לבד!

דעות

מערכת האתר 778 צפיות 0

לכיכר לא באים לבד!

חסידים, רגע האמת הגיע.
בשעות הקרובות כולנו נעשה את דרכנו לתל אביב, לעצרת הענק לקבלת פני משיח צדקנו.

ברגעים אלו חשוב שנזכור היטב את כלל הברזל: "ולא יראה את פני ה' ריקם". כשם שלבית המקדש לא יתכן לבוא בידיים ריקות, ללא קורבן ומנחה לה' - כך גם למעמד 'הקהל' בכיכר, אף אחד לא בא לבד!

זה הרגע בו עלינו לעצור ולחשוב, את מי אנחנו מביאים יחד איתנו? כמה יהודים נביא הערב לכיכר ונעניק אותם כמתנה לרבי מלך המשיח שליט"א?

והמעשה הוא העיקר: זה הזמן לסבב טלפונים ולהודעות תזכורת למקורבים ולידידים, לעידוד החברים ובני המשפחה להגיע לכיכר ולהביא עמם יהודים נוספים.

כי גם אם הכיכר וכל הרחובות סביבותיה יהיו גדושים ועמוסים עד אפס מקום, והם אכן יהיו כך בעז"ה – לנו באופן אישי זה לא נוגע כמו מבחן האחריות האישית העומד בפנינו: מה אתה עשית? כמה הבאת בעצמך ל'הקהל' לקבלת פני משיח?...


***

חסידים, "לא לנו ה' כי לשמך תן כבוד". בואו נתמסר יחד למען הצלחת העצרת, שמטרתה הפנימית והאמיתית היא להביא יהודים לרבי, כפשוטו ממש. לא למפגן כוחנו ולא לכבודנו ועוצמתנו נועדה העצרת הזאת, אלא "כי לשמך תן כבוד" – לכבוד מלכותו ולכבוד שמו הגדול והקדוש של הרבי מלך המשיח שליט"א.

באחד ממכתביו, כתב החסיד המקושר ר' אברהם פאריז: "הרבי שליט"א מוכרח להתפרסם מסוף העולם עד סופו. היכולת לכך מצויה וההתחייבות על כך מוטלת רק עלינו. יש לנו את הכוחות לכך, חובה עלינו להיות מונחים בכך עם כל מיני התחכמויות. אף אחד שלא יאמר מה ביכולתי לעשות, ואף אחד שלא יאמר, אמתין עד שהרבי שליט"א יצווה עלי...".

הבה נרענן בליבנו את השאיפה החסידית הטבעית הזו: לפרסם ולהאדיר את שם הרבי מלך המשיח שליט"א, נשוב ונלבה את אש האמונה וההתקשרות ונירתם כולנו לבצע זאת בפועל ממש.

בכוח מלך המשיח נעשה ונצליח! יחד נפעל את ה'הקהל' בכיכר ונזכה כבר לשלימות ה'הקהל' האמיתי – בגאולה השלימה תיכף ומיד ממש!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...