האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

המלך כבר שם, מצפה להתגלות לעם.

דעות

מערכת האתר 752 צפיות 0

המלך כבר שם, מצפה להתגלות לעם.

התמונה: כיכר מלכי ישראל תשנ"ה. המלך כבר שם, מצפה להתגלות לעם.

הקהל את העם, בכיכר!

לוי קליינמן
כולנו היינו שם. אני אשתי וילדי הקט שנולד זה עתה היטלטלנו שעות בדרכים, פגשנו שם את כל החברים והמקרים שלנו, יחד עם רבבות עמך בית ישראל.
זה היה הכינוס. בה' הידיעה. כ"ח סיוון תשנ"ה. כיכר מלכי ישראל. כנס הקהל ענק.
את ההתרגשות, העוצמה והלהט שהיו אז, לא אשכח לעולם. נאומים חוצבי שמים, ריקודי שמחה מלהיבים, אמונה מעל כל הגיון, דגל משיח ענק מתנפנף בגאווה על גבי בנין רב ממדים.
הכינוס הזה הכניס בי חיות מיוחדת שלא הייתה לפני, חיות כזו שנתנה לי כוח להמשיך בעבודת השליחות ובאמונה הפשוטה והתמימה ברבי מלך המשיח, שהוא חי וקיים לעולם, ללא שום שינוי של גניזה, וללא שינוים בכלל.
תמיד ייחלתי וקיוויתי ליום שבו יערך שוב כינוס כזה, ששוב נחיה באווירה כזו, שהגאולה מגיעה כל רגע. ותאמינו לי, היא תבוא!


***


בשיחה שנשא הרבי שליט"א בשמחת תורה בשנת הקהל תשכ"ז, ציטט הרבי את מאמר חז"ל בתוספתא שכהן שלא תקע בחצוצרה בחצרות ירושלים "דומה שאין כהן הוא".
לכאורה הדבר אינו מובן: עיקר עבודת הכהנים היא בבית המקדש עצמו, ואילו לתקוע בחצוצרות ביום ההקהל בירושלים זו לא העבודה העיקרית בכהונה, א"כ מדוע אומרים עליו ש"דומה שאין כהן הוא"?
ומבאר על כך הרבי שליט"א מלך המשיח: למרות שבד"כ עבודת הכהן היא בתוך בית המקדש, אליו מגיעים כל אלו שהתעוררו לעבודת ה', הרי מזמן לזמן עליו "לצאת לשליחות" מחוץ לבית המקדש ולעורר גם את העייפים והרדומים, שיקומו לעבודת ה', והכהן עושה זאת בחצוצרות הזהב שבידו, מתוך שמחה והתלהבות, ומתוך הכרה בחשיבת העבודה הקדושה והאחראית.
ואמרו רז"ל – מה הסימן ששבע שנות עבודתו של הכהן במקדש פנימה היא עבודה של כהונה מושלמת – זה שהוא מוכן גם לצאת החוצה ולהפיץ את המעיינות גם לאלו שהתרחקו קצת ממקור המעיין הקדוש.
מכאן לומד הרבי שליט"א מלך המשיח את התפקיד המיוחד של כל חסיד בשנת הקהל, לא להסתגר בתוך המקדש והשכינה, אלא לצאת לחצרות הערים ולתקוע בחצוצרות, לזעוק ולהריע בקול גדול ולהזמין את כל העם לכינוסי הקהל שייערכו בכל אתר ואתר, בהם יקרבו את לבם של ישראל לאבינו שבשמים.


***

ביום ראשון הקרוב, זה שוב קורה!
האם שוב יתכנסו חמישים-שישים-מאה אלף יהודים לכיכר? רק אם אנו לא נישן ונסתגר בבית, רק אם נצא לרחוב ונתקע בחצוצרות, שלא יהיה יהודי אחד בסביבתנו שעובדת קיומו של ה"כינוס־הקהל" הזה תחמוק מאוזניו, רק אז "דומה שכהן הוא", ולא להיפך ח"ו.
בכנסים מעין אלו המארגנים לא חושבים שיהיה להם מסקנות למחר, אלא מאמנים ובטוחים שהרבי שליט"א מלך המשיח מתגלה ברגע זה ממש! המטרה היא לפעול את ההתגלות נאו ממש!
ובכך אפשר לחוש ולהרגיש בכל מהלך הפרסום של המעמד: הכל חדור בנקודה אחת ויחידה – התגלות! ובזה אנו צריכים להיות חדורים וצריכים להחדיר גם לאחרים, זהו! עכשיו זה קורה! מביאים את המשיח ועכשיו!
את הלהט והאמונה בביאת המשיח והתגלותו הקרובה והמהירה נוכל 'להדביק' בכמה שיותר יהודים, שיגיעו לכיכר רבין ת"א ביום ראשון הקרוב.
אז תזכרו, ותזכירו לכולם: יום ראשון, ד' תמוז, 19:00, כיכר רבין תל אביב.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

= = =

(הוספת המערכת):

וזה עולה גם כסף רב, והפעם - כולנו שותפים. 

נא לחצו כאן כעת: https://222.org.il/charity/mb/ 

- או בטל': 073-394-3302.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...